Klimatneutral verksamhet

Vår verksamhet ska vara klimatneutral* till 2020. Det inbegriper den klimatpåverkan som verksamheten orsakar i butik, apotek, lager och kontor via exempelvis köldmedia, el, godstransporter och tjänsteresor i både den svenska och baltiska verksamheten. Minskningen ska mätas utifrån en vetenskaplig metod framtagen av bland andra FN och WWF.

Vi ska nå detta genom att minska klimatpåverkande utsläpp och genom ökad resurseffektivitet, men även genom att klimatkompensera den klimatpåverkan som inte kan elimineras i ICAs drift till 2020. Målet är satt utifrån metoden för vetenskapligt baserade klimatmål som är framtagen av WWF, FN Global compact, CDP och Word Resources Institute.

- Hållbarhet och klimat är en strategisk prioritering för oss. Vårt tidigare mål att minska vår direkta klimatpåverkan med 30 procent från 2006 till 2020 uppnådde vi redan vid årsskiftet. Så vi vet att vi kan. Därför sätter vi nu ett nytt mycket mer offensivt klimatmål som vi är stolta över och som förhoppningsvis inspirerar andra företag att ta sitt ansvar, säger Per Strömberg Vd ICA Gruppen.

Klimatpåverkan hos våra leverantörer

Vi vill driva på utvecklingen och kommer därför, utöver klimatmålet för den egna verksamheten, vidareutveckla sättet att arbeta för en minskad klimatpåverkan hos våra leverantörer. Detta är också i linje med metoden för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Redan idag arbetar ICA med att minska klimatpåverkan från sortimentet genom att ställa vissa leverantörskrav inom miljöområdet men även genom satsningar på exempelvis en ökad försäljning av vegetariska rätter samt frukt och grönsaker.

Klimatpåverkan hos våra kunder

Utöver ett ambitiöst klimatmål utvecklar vi även tjänster som ska hjälpa våra kunder att själva bidra till minskad klimatpåverkan. Bland annat genom recept på ica.se som ska hjälpa våra kunder att äta mer klimatsmart. Ett annat exempel är projektet Klimaträtt som möjliggjorde för deltagarna att följa sitt klimatavtryck veckovis och på så sätt kunna se vad olika förändringar i livsstilen fick för konsekvenser. Klimaträtt bidrog till att deltagarna minskade sitt klimatavtryck med 31 procent. Läs mer om Klimaträtt

Vi har även tillsammans med Stockholm Resilience Center under 2015 genomfört en studie i 26 ICA-butiker, med syfte att se hur så kallad green nudging eller gröna knuffar kan få kunderna att göra mer klimaträtta val. Resultatet visade att det finns en potential i hur vi med hjälp av olika verktyg kan styra kunderna mot hållbara val.

 
*Klimatmålet gäller ICAs direkta klimatpåverkan i alla ICA Gruppens bolag exklusive portföljbolaget inkClub. Se bild med förklaring vad som ingår här.

Läs mer om vetenskapligt baserade klimatmål på http://sciencebasedtargets.org/