Det är miljösmart att återanvända din plastbärkasse

Fortsätter människan att sprida plast i naturen i samma takt som vi gör nu, kommer havet att bestå av mer plast än fisk år 2050. Men genom pyttesmå beteendeförändringar kan vi vända utvecklingen åt rätt håll.

Plastbärkassar är en stor källa till nedskräpning och spridning av mikroplaster i naturen och det kan ta upp till 400 år för naturen att bryta ner en enda plastpåse. Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven och när fiskar och andra marina organismer sväljer plastfragmenten som föda kan dessa kemikalier överföras uppåt i näringskedjan och slutligen till människan. Det är med andra ord inte hållbart att vi fortsätter konsumera påsar i den takt vi gör idag.

Med anledning av detta har EU tagit fram nya direktiv för hur alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av plastbärkassar. Åtgärden ska minska problemen med nedskräpning och även minska det ineffektiva utnyttjandet av resurser som nuvarande förbrukning av plastbärkassar medför.

4 superenkla tips på hur du kan dra ditt strå till stacken

  • Minimera användningen av plastkassar –  du kan exempelvis bära hem dina varor i en tygväska, ryggsäck eller rulla hem dem i en dramaten. Att använda färre plastbärkassar minskar efterfrågan på nya bärkassar vilket minskar produktionens klimatpåverkan. Att använda färre plastbärkassar sparar även på jordens resurser då nya material inte behöver användas.

  • Återanvänd dina plastkassar – använd kassen flera gånger istället för att köpa en ny varje gång du handlar. Genom att använda en plastbärkasse fyra gånger istället för en gång minskas utsläppen av växthusgaser med mer än ett kg (räknat på att 1 kg plast kräver 2 kg olja).

  • Återvinn dina trasiga plastkassar – släng inte din trasiga och slitna plastkasse i hushållsoporna, återvinn den som plastförpackning. Genom att materialåtervinna plast minskar utsläppen med nästan hälften. Materialåtervinning av ett ton plast minskar dessutom utsläppen av växthusgaser med i genomsnitt 2,4 ton koldioxidekvivalenter jämfört med plast som energiåtervinns.

  • Välj rätt avfallspåse till soporna. Gör vad du kan för att minimera din påverkan genom att använda soppåsar som är tillverkade av återvunnet material. ICA Skona avfallspåsar på rulle är tillverkade i Sverige av återvunnen polyeten och omhändertaget spill från produktionen, exempelvis utstansade handtag.

Källor:

Naturvårdsverket

Europeiska kommisionen

Sopor.nu