Hoppa till sidans innehåll

Visste du att maten vi äter står för cirka en tredjedel av de svenska hushållens totala klimatpåverkan? Men alla livsmedel påverkar vår planet på olika sätt, därför vill vi hjälpa dig att göra bättre och mer hållbara val när du handlar din mat.

Klicka här för att aktivera Mitt klimatmål

FNs klimatmål är vårt mål

Om alla människor på jorden skulle leva som vi gör i Sverige skulle vi behöva mer än fyra planeter. Genomsnittssvenskens koldioxidutsläpp från mat är cirka 158 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) varje månad, vilket motsvarar ungefär samma klimatavtryck som en enkel flygresa Arlanda-Malmö. För att bromsa uppvärmningen av vår planet rekommenderar FNs klimatmål ett genomsnitt på max 44 kg CO2e per person. Så att fortsätta konsumera utan att tänka på klimatet är inte hållbart i längden. Däremot går det att leva mer hållbart genom små förändringar i vardagen. ICAs digitala verktyg Mitt klimatmål är ett stöd för dig som vill vara med och göra något för en god morgondag.

Så här fungerar Mitt klimatmål

 
Mitt klimatmål är ett initiativ från ICA som syftar till att inspirera och engagera våra kunder i att leva mer hållbart, vilket vi vet är något många efterfrågar. Vi arbetar redan idag med att erbjuda ett brett sortiment av ekologiska, miljömärkta, etiskt märkta, närproducerade och svenska produkter. Genom tjänsten Mitt klimatmål kommer du som väljer att aktivera funktionen, och identifierar dig som stammis när du handlar mat på ICA, få information om den egna klimatpåverkan utifrån den mat du handlat. I tjänsten kommer du också att få tips och råd för att kunna leva ett mer klimatsmart liv. 

Så här beräknar vi din klimatpåverkan

Vi beaktar de viktigaste växthusgaserna; koldioxid, metan och lustgas. Dessa olika gaser vägs samman till vad som kallas koldioxidekvivalenter (CO2e), det vill säga vad utsläppen motsvarar om det bara hade varit fråga om koldioxid. 

Beräkningarna utgår ifrån ett livscykelperspektiv. Det innebär att utsläpp från alla delar av produktionen beaktas. Livscykelanalys är en ISO-standardiserad metod och innebär som namnet säger att man analyserar en produkts miljöpåverkan från hela livscykeln, steg för steg. Vi använder oss av klimatvärden från RISE Klimatdatabas version 1.7 och Röös Mat-Klimat-listan version 1.1 (from jan 2021) som innehåller resultat från livscykelanalyser av livsmedel och är framtagen för att representera svensk livsmedelskonsumtion.

Klimattalen inkluderar livsmedlens klimatpåverkan fram till och med råvarans förädling i industri. Transporten från industri, via eventuell grossist, till kund som ska tillaga varan är alltså inte inkluderad. Undantag är gjorda för importerade produkter där generellt antagna transporter är adderade till aktuellt klimattal. 

Ditt klimatavtryck för föregående månad är preliminärt tills det att vi fått in data från alla våra butiker. Klimatavtrycket uppdateras allteftersom och är slutligt den 6:e i efterföljande månad.

Så här räknas klimattalen ut:

CO2e-avtrycket för dina matinköp gjorda med ditt stammiskonto från ICAs butiker eller e-handel beräknas därefter med hjälp av informationen på ditt kvitto. Där sorteras alla varor efter produktkategorier som till exempel grönsaker, mejeri eller kött. Sedan räknar vi ut hur mycket dina inköp i varje kategori motsvarar i CO2e. Har du kopplat samman ditt stammiskonto med någon annan i hushållet, räknas även dessa köp med i din klimatuträkning.

Eftersom många handlar mat till fler personer än sig själv på sitt stammiskonto så spelar familjeförhållandena, och framförallt åldern på eventuella barn, en roll i hushållets klimatavtryck. När du anger åldern på eventuella barn så räknar funktionen automatiskt ut hur stor påverkan hen har på hushållets matkonsumtion, jämfört med en vuxen person. Beräkningen är gjord enligt följande fördelning:*

*Källa: Konsumentverket

ICAs matkasse 

Prenumererar du på en av ICAs matkassar så räknas ett snittvärde för just den matkassen med i din klimatberäkning automatiskt. Detta gäller också om ditt stammiskonto är sammankopplat med någon annan som prenumererar på matkassen.

Nedan ser du en beräkning på CO2e-avtryck per person för ICAs olika matkassar:

matkasse-350x350

Så räknar vi förändring över tid

Alla månader ser olika ut och du handlar kanske inte bara på ICA. Det som visas i verktyget är dock dina köp gjorda på ICA och din förändring i klimatavtryck i förhållande till senaste möjliga jämförelse. Därför behöver du själv ta hänsyn till eventuella inköp gjorda i annan butik eller som ätits ute på, till exempel, restaurang.

Vi arbetar kontinuerligt med att förfina datan så att analysen ska bli så tillförlitlig som möjligt. Det handlar om korrekta CO2e-värden för respektive kategori samt tips och inspiration som kan hjälpa våra kunder att göra skillnad.


 • ICA tar ansvar

  Vad ska vi äta idag? Är det klimatsmart? Var kommer köttet ifrån? Varje dag ställs vi inför frågor om mat. Vi på ICA vill göra vardagen lite enklare genom att ta vårt ansvar för miljö och samhälle. Vi vill också vara en god kraft i samhället.
  Läs mer om En god morgondag

 • ICAs matkassar

  Söker du rätter med låg klimatpåverkan? ICAs matkasse Klimat är lösningen! Kassen innehåller två vegorätter, en kycklingrätt och en fiskrätt och alla är klimatberäknade för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Kassen innehåller kött, men inte rött kött och rätterna passar även bra till matlådor. Vill du äta vegetariskt? ICAs matkasse Vego är ett annat enkelt sätt att äta mer klimatsmart.
  Läs mer om ICAs matkassar

 • Apotek Hjärtat

  Inom Apotek Hjärtat anser vi att ett fokuserat hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang går hand i hand med långsiktig tillväxt under god lönsamhet. Genom vår verksamhet vill vi bidra till en bättre folkhälsa och en hållbar läkemedelsanvändning.
  Läs mer om Apotek Hjärtats hållbarhetsarbete

 • ICA Banken

  För ICA Banken går långsiktig lönsamhet hand i hand med ett medvetet hållbarhetsarbete och samhällsengagemang.
  Läs mer om ICA Bankens hållbarhetsarbete