Råvaror som kräver mer omtanke

Råvaror - ICA tar ansvar

God mat börjar med bra råvaror. Men produktion av exempelvis fisk, kött och tropiska råvaror kan innebära stora risker för miljö, djur och människor. Vi på ICA jobbar aktivt för en hållbar och ansvarsfull produktion. På många håll har vi kommit långt, men vi strävar ständigt efter att bli bättre.

Palmolja

Palmolja

Palmolja är ett av livsmedelsindustrins vanligaste fetter, men produktionen medför miljöproblem. På ICA tar vi frågan på största allvar. Här kan du läsa om vår inställning till palmolja.

Scampi jätteräkor

Jätteräkan

Scampi, gambas, tigerräka eller jätteräka? Alla är de samma. Och alla lika omstridda ur miljösynpunkt. Därför har vi på ICA sedan länge uteslutit jätteräkor ur vårt centrala sortiment. Istället erbjuder vi nu kungsräkan – ett miljömässigt hållbart alternativ.

Fisk

Fisk

På ICA jobbar vi sedan många år aktivt för att erbjuda ett fisk- och skaldjurssortiment med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi följer WWFs fiskguide och de miljömärkta varorna blir fler och fler.

Ägg

Ägg

I våra hyllor finns flera olika sorters ägg. För våra egna varumärken är minimikravet att äggen kommer från frigående svenska höns. Här hjälper vi dig att skilja mellan ägg och ägg.

Kött

Kött

Omsorg om djuren är en viktig fråga för oss på ICA. Vi är också måna om att erbjuda alternativ med extra miljönytta, så att kommande generationer kan njuta av skog och mark.

Grillkol

Trä och grillkol

Mat smakar bättre utomhus. Helst tillagad över en glödande kolbädd. Men kol och utemöbler produceras inte alltid med hänsyn till skogen och de människor som lever nära den. På ICA värnar vi om skogen och strävar efter att erbjuda trä- och pappersprodukter från ansvarsfulla skogsbruk.

Soja

Soja är en av världens mest odlade grödor. De senaste 50 åren har sojaproduktionen i världen ökat från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton. Det har fått negativa konsekvenser både för människa och miljö.