Ansvarsfulla produkter för hem & fritid

ICAs produkter för hem och fritid är noga utvalda och vi gör tester, analyser och kontroller i fabriken både före och under produktion. På så sätt kan du som kund vara säker på att varan du köper är av god kvalitet och är tillverkad på ett ansvarsfullt sätt.

Det ska vara tryggt att handla hos oss på ICA. De produkter vi säljer ska självklart följa lagstiftning avseende exempelvis märkning och ingående ämnen. Vi ställer hårda krav på bland annat kvalitet, miljöaspekter och socialt ansvar för våra produkter och vid produktion. Och vi arbetar aktivt med att begränsa användningen av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö. För att guida er till våra miljömärkta artiklar använder ICA märkningen ”Välj miljösmart” eller ”välj eko”. Läs mer om detta här

Här kan du läsa mer om några av våra produktgrupper.

Kemikalier

Allt består av kemiska ämnen och långt ifrån alla dessa ämnen är farliga. En del kemikalier behöver dock hanteras med försiktighet. Produkter som till exempel tändvätska och poolkemikalier ska ha barnskyddande förpackning och också förvaras så att barn inte kan komma åt dem. Alla kemikalier har varningssymboler och en beskrivning för hur de ska hanteras säkert.

Här kan du läsa mer om vad symbolerna betyder.

Här kan du också läsa om hur ICA arbetar med kemiska ämnen.

Barnsäkerhet

För varor avsedda för barn & baby är säkerheten extra viktig. Leksaker för de minsta barnen får bland annat inte innehålla smådelar.  Var därför uppmärksam på märkningar och varningar som visar vilken ålder leksaken är avsedd för.

Barnkläder ska vara både lekvänliga och trygga, därför kontrollerar vi alltid att luvor och snoddar inte ska kunna fastna så att barnet riskerar att strypas.

ICA är med i flera standardiseringsgrupper för leksaker och barnsäkerhet där branschen diskuterar olika säkerhetskrav, för att du som kund ska få en säker vara.

Ljus

Tända ljus är en mysig stämningshöjare när mörkret sänker sig men det kan även vara en miljöbov om de inte är tillverkade på rätt sätt. Vi testar därför våra ljus bland annat med avseende på innehåll och brinnegenskaper. Många av våra ljus är också Svanen-märkta.
Här kan du läsa mer om våra märkningar.

ICA arbetar för hållbar palmolja och har som mål att palmoljan i ljusen ska vara RSPO-certifierad (Roundtable on Sustanable Palm oil). Sedan 2015 använder vi certifierad palmolja enligt det så kallade massbalans-flödet för de ljus som innehåller palmolja. Nästa steg är att arbeta för att palmoljan i ljusen är certifierad enligt det så kallade segregerade flödet.
Läs gärna mer om ICAs arbete kring palmolja.

Elartiklar

Elartiklar har flera olika märkningar. En av de vanligaste är CE märkningen som innebär att tillverkaren intygar att produkten är säker enligt gällande EU-regler. Den överkryssade soptunnan talar om att produkten ska sorteras som farligt avfall. När du köper en elartikel i din ICA-butik kan du samtidigt lämna tillbaka en skrotad vara av samma typ eller funktion. Du kan fortfarande lämna begagnad elektronik på kommunens återvinningsstation. Mer information om hur du återvinner elektronik på kommunens hemsida eller på www.el-kretsen.se 

Här kan du läsa mer om de vanligaste märkningarna.

Läs också om hur du hanterar en trasig lågenergilampa. 

Kläder och skor

Ur ett hållbarhetsperspektiv är hela varans livslängd av betydelse. Vi ställer därför bland annat hårda krav på kemikalieanvändning i samband med tillverkning och innehåll i våra produkter. Slitage, färg- tvätt- och ljusbeständighet är några av de tester som våra textilier genomgår.

ICA är sedan länge engagerade i olika samarbeten och standardiseringsgrupper kring kemikalieanvändning, återvinning av textila material och säkerhet.

Här kan du läsa mer om olika märkningar.

Trä och grillkol

På ICA värnar vi om skogen och strävar efter att så långt som möjligt erbjuda trä- och pappersprodukter av känt ursprung från ansvarsfulla skogsbruk.

ICAs grillkol och briketter är FSC® -märkta och dessutom märkta med Naturskyddsföreningens symbol Bra miljöval och Svanen. Det innebär att produktens totala miljöpåverkan är liten och att detta kontrolleras vid odling, avverkning, produktion och transport.

Här kan du läsa mer om olika märkningar

Produkter med matkontakt

För alla material som kan komma i kontakt med livsmedel, gäller strikta regler. Materialen ska vara säkra, och inte påverka matens smak, lukt eller sammansättning.  För till exempel plast och keramik gäller detaljerade regler, gemensamma för hela EU.

Sedan många år tillbaka har ICA exempelvis slutat tillverka matlådor i plasten polykarbonat för att undvika bisfenol A. Vi gör även vårt bästa för att kunna erbjuda olika varianter och material av såväl matlådor som stekpannor och andra produkter för att du som kund ska kunna hitta något som passar dig.

Här kan du läsa mer om olika märkningar.

Märkningar

soptunnaProdukten får inte slängas bland vanliga sopor utan ska återvinnas. Lämna dina gamla produkter på återvinningscentralen  eller i din butik när du köper en annan motsvarande vara.

CETillverkaren ansvarar för att de grundläggande kraven i EU direktiven gällande bla. säkerhet och funktion har följts.