Säker mat

Vi arbetar för trygg mat

Att maten är trygg och säker är en av ICAs viktigaste frågor och arbetet med att utveckla säkerheten för livsmedelshantering i butik pågår på flera fronter. På ICA är det avdelningen CR Butik som med konceptet Trygg Mat stödjer butikerna i kvalitets- och hygienfrågor. Alla ICA-butiker ska följa Svensk standard för livsmedelshantering i butik, en standard som garanterar att alla butiker håller samma höga kvalitetsnivå.

Kvalitet i butik - ICA, hållbarhet och kvalitet

Vi ska göra rätt!

Ett trettiotal kvalitetscoacher arbetar inom ICA med uppdraget att stötta, inspirera och hjälpa butikerna. De använder en verktygslåda som vi kallar för Trygg Mat för att underlätta egenkontroll och kvalitetsarbetet i butik.

Trygg Mat-konceptet består av:

  • Hjälp och stöd med mikrobiologisk provtagning, som är en del av egenkontrollen
  • Kvalitetsteman – workshops som hjälper butiken att arbeta med prioriterade områden
  • Matsäkerhetsutbildningar med vårt eget utbildningsteam inom CR Butik
  • En supportfunktion som stödjer kvalitetsansvariga och butiksmedarbetare i det dagliga arbetet
  • Utveckling och ständig förbättring av verktygen för matsäkerhetsarbetet i butik.


Kvalitetscoacherna genomför revisioner i alla ICA-butiker en gång om året. På det viset säkerställs att butikerna lever upp till Svensk standard för livsmedelshantering i butik och att alla lagar och regler på området följs.

En kvalitetssäkrad standard

Svensk standard för livsmedelshantering i butik är framtagen av branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel och granskad och accepterad av Swedac som en officiell standard. Detta innebär att ICA-butiker kan få en opartisk revidering och certifiering av tredjepart.

Så här jobbar vi praktiskt med Trygg Mat inom olika områden:

Kylvaror

För att säkerställa att våra kyl- och frysdiskar håller rätt temperatur gör vi regelbundna kontroller. I frysen ska det vara -18°C eller kallare för att undvika att varorna tinar. I kylen ska det vara max +2°C, +4°C eller max +8°C beroende på vilken produkt det gäller.  När vi packar våra öppna kyl- och frysdiskar är vi noga med att också de produkter som ligger överst håller rätt temperatur.

Fisk

Både färsk och fryst fisk är en känslig råvara. Vi är därför noga med att aldrig bryta kylkedjan. När fisken levereras kontrollerar vi att den har rätt temperatur (+2°C för hel oförpackad fisk och +4°C för färsk fisk som är förpackad i skyddande atmosfär). Uppfylls inte kraven returnerar vi varorna. På samma noggranna sätt kontrollerar och dokumenterar vi regelbundet temperaturen i våra kyl- och frysdiskar. När vi hanterar fisken använder vi alltid handskar samt rena skärbrädor och knivar. ”Sista förbrukningsdag” anger när fisken senast bör tillagas.

Kött

Kött är känsligt och kräver rätt temperatur för att hålla sig fräscht (max +4°C eller max +8°C beroende på sort). Håller inte köttet rätt temperatur när det levereras till butiken returnerar vi varorna. På samma noggranna sätt kontrollerar och dokumenterar vi regelbundet att våra lager och kyldiskar är tillräckligt svala. När vi hanterar kött använder vi alltid handskar samt rena skärbrädor och knivar. Köttfärs, råkorv och inälvsmat är extra känsligt och märks med ”sista förbrukningsdag”.  Datumet anger när köttet senast bör tillagas.

Charkprodukter

För att undvika att olika charkuterier påverkar varandras smak eller hållbarhet håller vi dem åtskilda.

Ostar

Ost är en färskvara och vi kontrollerar regelbundet att temperaturen håller rätt nivå i kyldisken. För att undvika spridning av mögelkultur mellan olika ostsorter byter vi redskap när vi skär upp en ny ost.

Butiksgrillat

För att garantera säker mat tillagas produkter upp till minst +72°C. Vid varmhållning ska maten hålla minst +60°C och vi kontrollerar regelbundet att våra grillar och värmeskåp håller rätt temperatur. För att minska risken för bakterier använder vi alltid rengjorda redskap när vi hanterar maten, både före och efter tillagning.

Färdigrätter

För vår egentillverkade mat kan vi alltid visa upp recept. Det betyder att vi vet vad rätten innehåller och kan svara på frågor om ingredienserna. För att minska risken för bakterietillväxt kyler vi ner maten snabbt, från +72°C till +8°C på max 4 timmar. Vi kontrollerar kyldiskarna regelbundet för att säkerställa att de håller rätt temperatur. All förpackad färsk färdigmat har en tydlig ingrediensförteckning för att kunderna enkelt ska se vad den innehåller.

Bröd, kakor och bakverk

Våra bröddiskar rengörs ofta och regelbundet för att brödet ska hålla sig fräscht. Vid vårt oförpackade bröd finns en ingrediensförteckning för att du enkelt ska kunna se vad det innehåller. Av hänsyn till kunder med allergier är vi noga med att förvara allergener som tex. nötter skilda från övriga ingredienser. Bröd och bakverk som innehåller grädde förvaras alltid i kyldiskar.

Vid lösviktshantering kan hanteringen aldrig bli helt säker ur allergisynpunkt. Fråga personalen i butiken om du behöver hjälp.

Frukt och grönt

Rätt temperatur är avgörande för frukters och grönsakers hållbarhet. Därför hanterar vi dem med hänsyn till vad som passar varje sort bäst. För att ytterligare öka hållbarheten går vi regelbundet igenom våra frukt- och grönsaksdiskar och rensar bort övermogna eller dåliga exemplar. Många kunder vill veta varifrån varorna kommer. Därför är vi noga med att märka skyltarna i butik med ursprungsland.

Lösviktsgodis och naturgodis

För att minska risken för bakterietillväxt rengör vi både godislådor och skopor ofta. När vi fyller på naturgodis och smågodis använder vi alltid handskar. Dessutom kontrollerar vi noga att ingredienserna stämmer varje gång vi fyller på nytt godis.

Utbildning i matsäkerhet

Alla våra medarbetare är utbildade i livsmedelssäkerhet och det finns hygienregler som alla ska följa. För att minska smittspridning är det viktigt att vår personal är frisk. Vi har tydliga regler som talar om när man får arbeta och när man måste vara hemma. I varje butik finns en kvalitetsansvarig med specialkompetens i livsmedelshantering.

Vi arbetar för trygg mat

I butikerna använder vi utrustning som är lätt att göra ren. Våra rengöringsrutiner omfattar inte bara vad som ska göras rent, utan också på vilket sätt och hur ofta. Givetvis förvarar vi alltid våra rengöringsmedel åtskilda från matvarorna.

Om en produkt återkallas av leverantören av någon anledning spärras den direkt i kassan och plockas snabbt bort från hyllan. I våra butiker kan du prata med vem som helst ur personalen för att få hjälp med en reklamation.