Säker mat

Säkra leverantörer

Som kund kan du vara säker på att få bra varor hos oss. Vi ställer höga krav på alla våra leverantörer och deras underleverantörer att de aktivt ska arbeta med kvalitets- och miljöfrågor samt ta sitt sociala ansvar.

Vem får leverera ICA-varor?

Alla livsmedelsleverantörer till ICA ska vara certifierade enligt någon av GFSI:s (Global Food Safety Initiative) godkända standarder för produktion av livsmedel. Vi godkänner även ISO 22000 och IP livsmedelsförädling. De ska också leva upp till ICAs höga krav på djuromsorg, miljöarbete och socialt ansvar.

På plats i Asien

Sedan 2008 har ICA inköpskontor i Asien med en egen kvalitetsavdelning. Det ger oss bättre möjlighet att följa varans väg från producent till butik och kontrollera att leverantörerna lever upp till ICAs krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. Med färre mellanhänder kan vi dessutom få ner kostnaderna – och priserna mot dig som kund blir lägre.

Vårt mål är att alla leverantörer av ICAs egna varor från högriskländer ska vara kontrollerade och godkända av oss eller av en tredje part. I uppföljningsarbetet arbetar vi både med tredjepartsinspektioner och vårt eget kontrollverktyg ICA Social Audit. Revisionerna är mer än ett engångsbesök. Vi följer upp och hjälper leverantörerna att nå våra krav, till exempel genom att utbilda och lägga upp handlingsplaner. Ibland saknar vissa leverantörer vilja att föra en dialog. Då tvingas vi avbryta samarbetet.