För en god morgondag

14 anledningar att välja svenskt

Att välja mat från Sveriges bönder är bra för alla. Sveriges bönder står för en stor del av maten i våra hyllor och det är ett sortiment som växer. Svensk matproduktion borgar för kvalitet och omsorg som är unik på många sätt. Det kan vi i Sverige vara stolta över.

Fördelar med att välja svenska råvaror:

1. Lokalt producerat

Växtodling och betande djur bidrar till ett öppet landskap med åkrar, ängar och hagar. Genom att välja varierad svensk mat hålls den svenska landsbygden levande och den biologiska mångfalden gynnas.

2. Sverige har ett av världens bästa djurskydd

Svenska grisar, kor, får och lamm är uppfödda med en av världens mest omfattande djurskyddslagstiftningar. I Sverige är bönderna duktiga på att efterleva lagar och djuren mår bra. Läs mer om hur ICA tar ansvar för djuren.

3. Symbolen Svensk Fågel skapar enkelhet

Märket Svensk Fågel garanterar svensk kyckling och kalkon från svenska gårdar. Det ställer hårda krav på djuromsorg och att ingen antibiotika ges till friska svenska fåglar. Alla kycklingar i Svensk Fågel springer fritt i uppvärmda stallar. Kycklingen från Svensk Fågel är garanterat fri från salmonella. Så håll utkick efter märket!

4. Ingen antibotika till friska djur

I Sverige får inte antibiotika ges till djur förebyggande utan enbart restriktivt på veterinärs inrådan.

5. I Sverige har vi nolltollerans mot salmonella

Om salmonella påträffas på en svensk gård får djuren inte skickas till slakt och hela gården saneras. Detta är unikt inom EU.

6. Svenska grisar har knorren kvar

När grisar stressas av trångboddhet eller en karg miljö ökar risken för att grisarna börjar bita på varandras svansar. Grisar som får mycket strö blir lugnare och gladare. Mycket strö kräver att gårdarna byggs om för att kunna hantera alla rester från ströt. I Sverige har gårdarna anpassats för att grisar ska kunna få mycket strö och trivas bättre. Därför har grisarna i Sverige knorren kvar.

7. Rent vatten ger grönsaker hög kvalitet

Bär, frukt och grönt som växer i Sverige håller hög kvalitet tack vare vår goda tillgång till rent vatten.

8. Svenska växthus är energieffektiva

Energiförbrukningen i många svenska växthus har kraftfullt minskats på senare år. Ofta värms växthusen upp med förnybar energi. Energiväv används för att behålla värmen när solen är svag, och växthusens fuktighet styrs för att minska energiförbrukningen. Därför är svenska växthusgrödor ett bra val.

9. Svenskt kött är i världsklass

I Sverige har vi ett bra djurskydd, lantbrukare med hög etik, friska djur, förebyggande djursjukvård, EU:s lägsta antibiotikaanvändning och säkra livsmedel. 

10. Svenska bönders djur får ofta närproducerad mat

I Sverige är det vanligt att lantbrukare försöker bli så självförsörjande som möjligt och att de odlar det mesta, eller allt foder själva.

11. Svenska djur får beta ute

I Sverige är det lag på att kor, får och lamm ska få gå fritt utomhus under delar av året.

12. Många gårdar strävar efter att verka så ekologiskt som möjligt

I Sverige är det vanligt att våra bondgårdar har ett aktivt miljö- och klimatarbete, till exempel genom att minska sin energiförbrukning och odla sitt eget foder för djuren.

13. Symbolen Svenskt kött skapar enkelhet

Märket Svenskt kött betyder: fött, uppfött, slaktat, förädlat och förpackat i Sverige. Håll utkik efter det!

14. Svenska ägg är salmonellafria

I Sverige har vi salmonellaprogram som lantbrukare och näring arbetat aktivt med under lång tid.

Visste du att...

Svenska grisar, kor, får och lamm är uppfödda med en av världens mest omfattande djurskyddslagstiftningar. I Sverige är bönderna duktiga på att efterleva lagarna och djuren mår bra.

Vad betyder märket?

Vad betyder märket?

Här är listan på märkningar att hålla utkik efter när du vill handla svensk mat, och vad de olika märkena betyder.

Till listan
Välj gärna svenska råvaror

Välj gärna svenska råvaror

Svensk mat är unik. Våra långa, ljusa dagar och krispiga klimat förstärker smaken och ger oss råvaror i världsklass. Svensk mat tas fram med sunt bondförnuft. Varje tugga är bra för dig, ett levande Sverige, rena jordar och friska djur.

Mer om svenska råvaror