En sill för varje högtid

ICAs sillsortiment

Fångstzoner och kvalitetslöfte

Bild laddas


 

INDRAGEN MSC-CERTIFIERING

Sedan december 2020 har NVG (Norsk vårlekande sill) fått MSC-certifieringen indragen, detta på grund av att fisket under flera års tid överstigit de rekommenderade kvoter som finns. Det här innebär att den certifierade råvaran tar slut under höst/vinter 2021-2022 och därmed kommer delar av ICAs sillsortiment från och med mitten av november levereras utan MSC-certifierad råvara. Skiftet sker succesivt under de följande månaderna.

Bedömningen idag är att bestånden för NVG-sillen är livskraftiga och därför är sillen fortfarande grönlistad enligt WWFs fiskguide, men inte MSC-certifierat. Läs mer: https://fiskguiden.wwf.se/

Fiskbranschens riksförbund jobbar för att fisket ska återfå sin MSC-certifiering. För att detta ska kunna ske behöver den långsiktiga förvaltningen och kvotfördelningen mellan kuststaterna förbättras.

MSC-CERTIFIERAD SILL

Vi har några sillprodukter under ICAs egna varumärken som fortsatt kommer att vara MSC certifierade, vilket innebär att de fiskas från ett hållbart bestånd. Fisken fiskas i fiskeområdet FAO27 Nordostatlanten. Sillen är en pelagisk fisk, vilket innebär att den rör sig inom olika delfiskområden under fiskeperioden. De delfiskeområden som sillen fångas i är Nordsjön.

ANSJOVIS

ICA Ansjovis görs av skarpsill (Sprattus sprattus) som fångas i Nordostatlanten. De delfiskeområden som ansjovisen fångas i är: Skagerak, Kattegatt, västra delen av engelska kanalen.

Kvalitetslöfte

När du köper en vara det står ICA på kan du alltid vara säker på det här:

  • Vi smakar och testar tills vi är säkra på att produkterna lever upp till våra höga förväntningar
  • Vi strävar alltid efter bästa möjliga kvalitet och prisvärde
  • Alla produkter tas fram tillsammans med erfarna producenter och experter
  • Våra leverantörer kvalitetssäkras enligt externa standarder och vi ställer strikta krav på deras arbete utifrån kvalitet, miljö och socialt ansvar
  • Vi strävar efter att våra produkter ska bidra till ett starkt och livskraftigt jordbruk i Sverige
  • Vi använder bara tillsatser när de tillför konsumentnytta, t.ex. garanterar säkerhet och vi är så försiktiga vi kan med mängden salt och socker
  • Alla våra produkter går att spåra till var och när de tillverkades
  • Vi strävar efter att alla våra produkter ska vara framtagna med bästa möjliga omsorg för människa, djur och miljö

Goda recept med sill