Köttets ursprung

Svensk livsmedelsproduktion, omsorg om djuren och god import av utländska produkter är viktiga frågor för oss. Grunden i vårt arbete med djuromsorg är vår hållbarhetspolicy som säger att ICA så långt det är möjligt ska säkerställa god djuromsorg.

 Med god djuromsorg menar ICA att:

  • Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom
  • Djur ska hållas och skötas i en djurvänlig miljö som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt
  • Djur ska ges tillräcklig omsorg och tillsyn

Svensk djuromsorg hör till de bästa i världen. Det är en av anledningarna till att det mesta köttet i ICAs butiker är svenskt. En annan är att vi vill stödja Sveriges bönder så att det svenska landskapet förblir öppet. I Sverige äter vi dock mer kött än vi producerar. I ICAs sortiment finns utländskt kvalitetskött från exempelvis Irland, Nya Zeeland och Danmark. ICA följer noga upp både svenskt och utländskt kött. Vi kontrollerar själva eller via revisorer tillsyn, skötsel, stallmiljö, foder och vatten, avel, läkemedelsanvändning, transporter och slakt samt gör salmonellakontroller.

Vad gäller import av nötkött kontrolleras detta enligt ICAs egna kriterier. När det gäller import av griskött köper ICA enbart från Danmark, där vi följer upp att all produktion följer dansk djurskyddslag. Under ICAs eget varumärke säljs endast så kallade "Englandsgrisar" som är danska grisar uppfödda med högre krav på djuromsorg än vad dansk lagstiftning kräver. Bland annat får suggorna gå lösa till smågrisarnas födelse. Det är inte tillåtet med animaliska proteiner från blod, animaliskt fett eller kött/benmjöl i fodret.