Kött

Omsorg om djuren är en viktig fråga för oss på ICA. Djur ska behandlas väl, skyddas mot onödigt lidande och hållas i en miljö som främjar deras hälsa och naturliga beteende. Vi är också måna om att erbjuda alternativ med extra miljönytta, så att kommande generationer kan njuta av skog och mark.

Hur vi tar ansvar för god djurhållning och bra kvalitet

ICAs färska kött kommer från utvalda och kontrollerade leverantörer som uppfyller våra krav på kvalitet och djuromsorg. Produkter som säljs av ICA ska kunna spåras till tid och plats för tillverkningen. På färskt och fryst kött ställer vi hårdare krav på djuromsorg än EU:s lagstiftning och strävar efter att djuromsorgen ska ligga i linje med vår svenska djurskyddslagstiftning. Våra egna produktserier, som ICA Selection Frilansgris och Naturbeteskött, bidrar också till att värna djuromsorgen.

Svenskt kontra utländskt

Svensk djuromsorg hör till de bästa i världen. Det är en av anledningarna till att det mesta av ICAs eget kött är svenskt. En annan är att vi vill stödja Sveriges bönder så att det svenska landskapet förblir öppet. I ICAs eget sortiment finns även utländskt kött från exempelvis USA, Irland, Nya Zeeland och Danmark. Leverantörerna följs regelbundet upp för djuromsorg på gård, transport och på slakterierna.

Naturbete hellre än kraftfoder

Kraftfoder till djuren kräver mycket energi för att producera. Då är ICA Naturbeteskött ett bra alternativ. Djuren går ute så länge det finns gräs att beta. Det bevarar också våra öppna landskap vilket främjar biologisk mångfald.  I ICAs sortiment finns även KRAV-ekologiskt kött under ICA I love eco. Det kommer från djur som har ätit KRAV-märkt foder.

Förpackningar för trygghet och miljö

Vårt eget kött är antingen vacuumpackat eller förpackat i skyddande atmosfär. Det senare betyder en blandning av syre och koldioxid som finns naturligt i luften vi andas. Båda sätten förlänger hållbarheten. Det är bra eftersom det kan minska matsvinnet både i hemmet och i butiken.

Ta vara på hela djuret

Att äta upp allt kött man köper är viktigt. Annars ansträngs miljön i onödan. Men lika viktigt är att ta vara på hela djuret. Därför har vi nu ICA Utmärkt Svenskt med en mörhet som gör att även högrev går att använda som biff.

ICAs syn på GMO

Vi är i grunden positiva till ny teknik som ger konsumenterna förbättrade produkter. Av etiska och miljömässiga skäl ifrågasätter vi ändå produktion och odling av genmodifierade (GMO) livsmedel och grödor som inte produceras i en sluten miljö. Genmodifierade livsmedel och ingredienser ska hållas separerade och vara spårbara. Konsumenterna har rätt till information om en produkt består av eller innehåller ingredienser med genmodifierat ursprung. Inga sådana produkter ska ingå i vårt sortiment.