Återkallelser

Här informerar vi fortlöpande om återkallelser, som vi av olika skäl ibland väljer att göra. Här informerar vi också när produkten åter får börja säljas. I samband med att en återkallelse görs, går ICA AB också alltid ut med ett pressmeddelande med en förklaring till vad som har hänt - orsaken till återkallelsen.