ICAs batterier

Information om batterier

Batterier indelas i två stora grupper, engångsbatterier och uppladdningsbara batterier.

Engångsbatterier:

Det finns olika sorter av engångsbatterier och de vanligaste är de som vi brukar benämna hushållsbatterier, (Storlek: AAA, AA, C, D och 9V).

Bild laddas

Responsiv bild: Olika typer av batterier (Olika typer av batterier)
Knappscellsbatterier benämns efter sitt utseende då de liknar en knapp. Dessa används exempelvis i klockor, miniräknare, spelande gratulationskort, mindre leksaker och hörapparater.

Uppladdningsbara batterier:

Uppladdningsbara batterier finns i många olika utföranden och för olika applikationer.

De finns i samma storlek som vanliga hushållsbatterier och kan i de allra flesta fall ersätta ett engångsbatteri.  Om det inte fungerar beror det på att det uppladdningsbara batteriet har en polspänning på 1,2 V medan ett vanligt engångsbatteri har en spänning på 1,5 V. Detta gör dock oftast inte någon skillnad. Se till att inte blanda uppladdningsbara batterier med engångsbatterier.

Uppladdningsbara batterier är ett miljövänligare alternativ.

Olika kemiska varianter:

Batterier kan vara uppbyggda av olika kemiska sammansättningar. Alkaliska batterier och litium batterier tillhör de vanligaste typerna.

Förr var det också vanligt med Brunstensbatterier men användningen av dessa minskar hela tiden. Dessa batterier har en lägre kapacitet än alkaliska batterier och brunstensbatterier har också en större risk för läckage. ICA har inte brunstensbatterier i sitt sortiment.

ICAs batterier är Svanen märkta vilket innebär längre driftstid och minimala nivåer av tungmetaller.

Batterier räknas som farligt avfall och ska återvinnas i speciella sopstationer.

Kom ihåg att byta batteri i brandvarnaren!
 

  • Köp rätt storlek och rätt typ av batterier.
  • Montera batterierna med rätt polaritet +/-.
  • Kontrollera att batteriets hölje inte är skadat. Det kan leda till att batteriet kortsluts och börjar avge värme. Detta kan i olyckliga fall leda till att batteriets inbyggda säkerhetsventil öppnas och batterisyra läcker ut. I ovanliga fall kan batteriet till och med explodera.
  • Byt alltid alla batterier samtidigt, blanda aldrig gamla och nya batterier. Man får inte heller blanda batterier av olika typ eller fabrikat. Blanda inte engångsbatterier och uppladdningsbara batterier.
  • Förvara oanvända batterier i rumstemperatur i sin originalförpackning.
  • Förvara inte batterier i fickor och se till att de inte kommer i kontakt med andra metallföremål då det kan orsaka kortslutning.
  • Ta ur batterierna ur utrustningen när den inte ska användas på länge.
  • Försök aldrig att ladda ett engångsbatteri
  • Förvara batterier oåtkomligt för barn. Kontakta omedelbart sjukvård om ett batteri har svalts.
  • Använd alltid avsedd laddare för uppladdning av batterier. Används fel laddare kan de uppladdningsbara batterierna explodera.