ICAs batterier

Information om batterier

Batterier förenklar vardagen

Oftast lägger man kanske inte så mycket tid på att tänka på batterier – förrän saker i hemmet slutar fungera och det blir svårt att exempelvis byta TV-kanal. Då är det tur att de flesta batterier har flera års hållbarhetstid och kan bunkras i ett förvaringsskåp tills de behövs.  

De vanligaste batterierna som används kallas just hushållsbatterier och är till för att göra vardagen enklare. Hushållbatterier finns både som engångsbatterier och uppladdningsbara batterier och de bästsäljande standardstorlekarna är AA, AAA, C, D, och 9V, samt ett flertal olika knappcellsbatterier. 

Responsiv bild: Olika typer av batterier (Olika typer av batterier)

 

 

 

Knappcellsbatterier

Engångsbatterier som kallas knappcellsbatterier, är batterier som påminner om knappar eller mynt. Knappcellsbatterier är små i storlek men har mycket kraft i sig. De blir allt vanligare då de batteridrivna applikationerna vi använder blir mindre och mindre men fortfarande kräver hög energi. De flesta Smart Home-sensorerna drivs av knappcellsbatteriet med benämningen CR2032 – som talar om att batteriet ska vara 20 mm tjockt och 32 mm i diameter. Smart va?

Engångsbatterier

Engångsbatterier har olika kemiska sammansättningar där alkaliska batterier och litiumbatterier tillhör de vanligaste. Tidigare var även brunstensbatterier vanliga men dessa används idag endast till strömsnål utrustning då de inte klarar att lagra lika mycket kraft. Ica har inga brunstensbatterier i sitt sortiment.

Engångsbatterier kan användas i de flesta batteridrivna produkter och det finns flera olika undergrupper av batterier att välja mellan beroende på hur mycket energi en produkt kräver för att fungera optimalt. En väggklocka, som vanligtvis bara kräver byte av batteri en gång om året, kan sägas dra lite energi. Då kan man välja ett billigare batteri då ett dyrare batteri med mer kraft ju ändå inte kan få tiden att gå snabbare. Används en produkt som kräver hög energi, som exempelvis en stark ficklampa, bör ett alkaliskt batteri med hög prestanda väljas – eller ett litiumbatteri som faktiskt kan få lampan att lysa starkare. Litiumbatterier är även de enda batterierna som klarar minusgrader, vilket gör att de passar för utomhusbruk även på vintern.

Uppladdningsbara batterier

Uppladdningsbara batterier finns i många olika utföranden och är främst anpassade för batteridrivna produkter som kräver hög energi. Ett tecken på att en applikation slukar mycket energi, är att den vid användning vanligtvis kräver dagligt - eller veckovis byte av batterier.

Ett uppladdningsbart batteri av hög kvalitet kan vid normal användning laddas upp hundratals gånger och därmed användas i upp till fem år. För att maximera livslängden för uppladdningsbara batterier, bör de användas i applikationer som förutom att vara högintensiva, också används dagligen eller ofta. Då slipper batterierna stå för länge i standby-läge som gör att de i viss mån självurladdar och kan upplevas vara uttjänta. Uppladdningsbara batterier ska också användas i rumstemperatur (+10°C till +35°C grader).

Oftast kan uppladdningsbara batterier ersätta engångsbatterier, men ibland spelar även batteriets polspänning in där uppladdningsbara och engångsbatterier skiljer sig åt (1.2V jmf. 1.5V). För att optimera nyttan hos en applikation är det bäst att följa de specifika batterirekommendationerna för val av rätt batteri.

Uppladdningsbara batterier sparar jordens resurser då flera engångsbatterier kan ersättas. Det gör uppladdningsbara batterier till ett miljövänligare alternativ.

Batterier och miljö

Majoriteten av batterierna som säljs i Icas butiker, är Svanenmärkta. Det betyder att batterierna klarat tester med strikta krav på batteridriftstid, hållbarhet, säkerhet och kvalitet. Batterierna har också låga värden av tungmetaller, ingen PVC i vare sig batterier eller förpackningar, samt är ansvarsfullt tillverkade i relation till användandet av råvaror och inköp av "konfliktfria" mineraler.

Uttjänta batterier räknas som elavfall och ska återvinnas. Det är främst metallerna i batterierna som man vill ta vara på, och av alkaliska batterier är upp till 65% återvinningsbart, medan motsvarande siffra för uppladdningsbara batterier och litiumbatterier är hela 90%. Samtliga av Icas butiker som säljer batterier, tar även emot uttjänta batterier. Hjälp oss återvinna varenda cell!

Visste du att...
...du kan minska din egen miljöpåverkan genom att välja rätt batteri?