Information om samtal

Inspelning av telefonsamtal

Alla samtal till ICAs kundservice (ICA Sverige, ICA Banken, ICA Försäkring, Logistik Kundsupport & Transport) spelas in för att administrera förhållandet med dig som kund samt för att säkerställa kvalitén på vår kundtjänst

När du ringer till ICAs kundservice (ICA Sverige, ICA Banken, ICA Försäkring, Logistik Kundsupport & Transport) kommer samtalet att spelas in. Det här gör vi för att administrera förhållandet med dig som kund eller som blivande kund och för att utbilda våra medarbetare samt för att säkerställa kvalitén på vår kundtjänst. Samtal till ICA Banken eller ICA Försäkring behöver spelas in utöver dessa ändamål, bl.a. för att uppfylla rättsliga skyldigheter som en bank eller ett försäkringsbolag har och för att skydda dig som kund från bedrägligt agerande.


Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på ICA och ICA Banken värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, till exempel GDPR och regler om banksekretess. De inspelade samtalen lagras under en begränsad tid som varierar beroende på vilket företag du ringer in till. Endast ett fåtal personer har behörighet att lyssna på inspelade samtal.

Registerutdrag
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som ICA behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Om du loggar in på ica.se och går till inställningar kan du beställa ett registerutdrag genom identifiering med BankID. Om du är kund hos ICA Banken kan du även begära registerutdrag genom att skicka ett säkert meddelande när du loggat in på Bankens hemsida.

Du kan också skicka en undertecknad begäran om registerutdrag eller spärr mot direktmarknadsföring per post till ICA Banken, 504 82 Borås.

Vill du veta mer om hur ICA hanterar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet kan du läsa mer här.