Tuffa kvalitetskrav

Kvalitetskrav för ICAs egna varor

Här får du veta mer om hur vi kvalitetssäkrar våra egna varor. Följ några produkters väg från producent till ICA-butik.

Produkter ur ICAs egna sortiment

Hur väljs ICAs egna varor ut?

Leverantörer av ICAs egna produkter ska vara certifierade enligt en tredjepartstandard för produktion av livsmedel.

Under utvecklingen av våra egna produkter testas de på ICAs kvalitetslaboratorium. Vi gör alltid en sensorisk bedömning innan våra egna produkter kan godkännas för lansering. Sensorik innebär att smak, lukt, utseende och konsistens bedöms. Vi gör även funktionstester för de produkter där det är nödvändigt. Det innebär bland annat att vi testar vetemjöl genom att provbaka bröd och kakor samt att reda såser. Därefter görs bland annat mikrobiologiska tester, näringsvärdes- och sammansättningsanalyser. Köksutrustning och fritidsartiklar testas tekniskt. Alla produkter granskas och godkänns för att avgöra om de lever upp till ICAs policyer och interna riktlinjer. Även förpackningsinformationen kontrolleras och godkänns.

Även när produkterna finns ute i butik görs regelbundna tester, som hållbarhetstester vilket testar att varan håller kvalitetskraven trots att den närmar sig bäst före-datum.

Kvalitetskrav på kött

Våra leverantörer

ICA samarbetar med Hilton Food Group (HFG) som paketerar merparten av ICAs eget kött. De möter våra höga krav på hygien, matsäkerhet och spårbarhet.

Djuromsorg

Svenska leverantörer måste följa de svenska djurskyddsreglerna. För utländska leverantörer har ICA tillsammans med svenska experter tagit fram ett kontrollprogram för djuromsorg. Det säkerställer att djurhållningen är god även om vissa enskilda punkter kan skilja sig från de svenska djurskyddsreglerna. Bland annat ingår krav på att köttet är fritt från salmonella och att antibiotika inte används i förebyggande syfte. Djuren ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. De ska ges tillräcklig tillsyn och hållas samt skötas i en god djurmiljö som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Kvalitetssäkring

Vi testar alla våra produkter mycket noggrant. Bland annat kontrollerar vi följande:

  • Matsäkerhet - För färskt kött tas ca 46000 mikrobiologiska prover per år på råvara och slutprodukt.
  • Smak och konsistens - Produkterna ska alltid smakgodkännas innan de börjar säljas. Stickprov utförs sedan regelmässigt vid bäst före-datum eller sista förbrukningsdag, för att smak och kvaliteten även fortsättningsvis ska hålla rätt nivå. För konsistens gäller samma hårda krav som för smak. Stickprov utförs också regelmässigt.

Produktion

För att ICAs kött ska vara så fräscht och gott som möjligt är produktionen och förpackningen viktig. Själva packningsprocessen går fort för att undvika att köttet exponeras för luft. Vi har ett speciellt system som hela tiden håller koll på temperaturen vid lagring och transport.

Kvalitetskrav på müsli

Innehåll

Alla ingredienser i vår ICA I love eco Fruktmüsli är Krav-godkända. Vår müsli produceras i Sverige med svensk havre, svenska vete- och rågflingor, kornflingor från Tyskland, russin från Sydafrika, solrosfrön från Kina och kokos från Sri Lanka. Råvarorna i ICA I love eco Fruktmüsli är odlade med ekologiska metoder, utan varken bekämpningsmedel eller konstgödsel.

Produktion

Müslin tillverkas vid en Krav-godkänd produktionsanläggning. När man ska producera ekologiska produkter är rengöringen av systemet extra viktig. Sedan kör vi igenom 200-300 kg ekologisk vara som tas till foder, innan vi börjar producera själva müslin.

Lite müslihistoria

Müslins hemland är Schweiz. När alpbönderna gav sig ut på vandring efter bortsprungna djur brukade ta med sig vad de hittat hemma i skafferiet, som nötter, gryn och russin. Denna blandning av smått och gott gav dem snabbt ny energi, och 1890 insåg en läkare vid namn Maximilian Bircher-Benner affärsmöjligheterna i denna hemmagjorda produkt. Han räknas idag som den moderna müslins fader. Vad müsli betyder? Blandning förstås!

Kvalitetskrav på kaffe

Kaffe är en av världens största handelsvaror. Därför är vi extra angelägna om att försöka säkerställa att förhållandena vid kaffeproduktionen är godtagbara. Vårt eget ICA Kaffe är godkänt av en oberoende organisation som heter Utz. Utz är en holländsk och guatemalsk organisation som ställer krav på, och följer upp, att man på odlingar och vid efterbehandling av kaffe tar ansvar för miljö, sociala aspekter och matsäkerhet.

Vad är syftet med Utz?

I första hand vill man förbättra de sociala och miljömässiga förhållandena för kaffeodlare och andra odlare så som te och kakaoodlare, inklusive deras medarbetare och familjer. Utz anlitar oberoende part för att granska alla odlare enligt en checklista, som omfattar krav på miljö, matsäkerhet och arbetsförhållanden. När odlarna har uppnått alla kraven i checklistan blir de godkända enligt Utz. De arbetar fortlöpande med förbättringar. Man vill också förenkla för konsumenterna att följa kaffekedjan tillbaka till odlarna, främst för att sprida kunskap och information om var och hur kaffet är producerat.

Vilka krav gäller för Utz?

Man utgår från Globalgaps checklista, se deras hemsida, som ställer krav på säkra och hållbara produkter med fokus på matsäkerhet och miljö. Utz har dessutom utökat dessa krav med kriterier för arbetsförhållanden, utbildning, sjukvård för arbetare och deras familjer samt krav på boendestandard. Vill du läsa kraven mer i detalj, så gå in på Utz hemsida.

Får kaffeodlare som levererar till Utz mer betalt?

Policyn är den att odlarna ska få betalt för det mervärde som Utz utgör för kaffeföretagen och slutkunden. Själva priset sätts vid förhandling mellan odlare och köpare. För odlaren innebär Utz också bättre tillgång till marknaden samt information och återkoppling via organisationen om förbättrade produktionsmetoder och teknik, som kan effektivisera och därmed minska produktionskostnaderna.

Är Utz och Fairtrade samma sak? 

Utz har krav som omfattar matsäkerhet, miljö, sociala- och arbetsförhållanden samt spårbarhet. Detta möjliggör att ett stort antal kaffeodlare kan ta steg för steg mot förbättrade miljö- och arbetsförhållanden. Fairtrade har huvudsakligen krav på de sociala aspekterna. Odlare som är godkända enligt Fairtrade får ett minimipris för kaffet oberoende världsmarknadspriset.
På ICA ser vi ingen konflikt mellan Utz och Fairtrade, utan vill att båda ökar i försäljning så att förhållandena bland kaffeodlare förbättras.

Säljer ICA Fairtrade-märkt kaffe?

Vi har i ett tiotal år haft Fairtrade i sortimentet, där i bland kaffe. Fairtrade finns företrädesvis i de större ICA-butikerna, som till exempel Maxi och Kvantum, men kan även finnas i mindre butiker där kundintresset är stort.

Kvalitetskrav på morötter

Björn Hacklou, produktchef för ICA frukt & grönt, har arbetat med att utveckla ICAs metoder kring morötter i 12 år. Här berättar han om ICA-moroten:

– ICA har haft ett långt förberedande arbete för att inte bara hitta de bästa leverantörerna utan dessutom påverka leverantörerna till bättre odling, packhus och transportvillkor. Det har bland annat resulterat i några av världens mest moderna packhus.

– Våra leverantörer är certifierade i enlighet med BRC (British Retail Consortium). Arbetet tog 5-6 år att genomföra med alla kvalitetskontroller, men nu rullar det utan problem.

Odling och packning

– Vi har idag 2 packerier, ett i Ängelholm och ett i Kristiansstad. De odlar huvudsakligen sina morötter i egen regi men får också sina morötter från utvalda svenska kontraktsodlare. Genom detta förfarande skapar vi året runt sysselsättning hos våra leverantörer som i slutändan ger lägre kostnader och därmed bättre priser till våra kunder.

Ekologiska morötter

ICA har också ett program för ekologiska morötter. Morötterna är då odlade med ekologiska metoder utan växtskyddsmedel och konstgödsel. Genom att köpa dessa morötter bidrar du till en bättre miljö och till ett öppet landskap med stor artrikedom.

Nyskördat året om

– Alla vet kanske inte att ICA har färska svenska morötter året om? Tack vare ett värmande täcke av halm över åkrarna kan vi erbjuda nyskördade morötter året om, trots att Sverige har frost och vinter under långa perioder. Det är vi ensamma om i Sverige!

– ICAs egna morötter hittar du i i kyldisken, där de säljs i svarta påsar med vårt varumärke på. När du tar hem dem ska de fortsätta ligga i kylskåp för att hålla sig fräscha. Smaklig morot!

Lite kuriosa

– Moroten växer vild i mindre Asien och har använts i matlagning i minst 2000 år. I Europa har moroten odlats under de senaste 600 åren. Formen varierar, morötterna kan vara koniska, cylindriska eller faktiskt runda. Orange är ju den vanligaste färgen, men vita, gula, röda, blå och lila varianter finns också.

 

Kvalitetslöfte

När du köper en vara det står ICA på kan du alltid vara säker på det här:

  • Vi testar tills vi är säkra på att produkterna lever upp till våra höga förväntningar
  • Vi strävar alltid efter bästa möjliga kvalitet och prisvärde
  • Alla produkter tas fram tillsammans med erfarna producenter och experter
  • Våra leverantörer kvalitetssäkras enligt externa standarder och vi ställer strikta krav på deras arbete utifrån kvalitet, miljö och socialt ansvar
  • Vi använder bara tillsatser när de tillför konsumentnytta, t.ex. garanterar säkerhet
  • Alla våra produkter går att spåra till var och när de tillverkades
  • Vi strävar efter att alla våra produkter ska vara framtagna med bästa möjliga omsorg för människa, djur och miljö