Special Olympics World Winter Games

ICA är nu även stolt samarbets partner till Special Olympics Sverige. Vi har sedan tidigare samarbetat med parasportförbundet och paralympiska kommittén. Men nu har vi utökat vårat engagemang även till Special Olympics!

För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. De drabbas lätt av isolering, passivitet och mental ohälsa. Omvärldens fördomar hindrar också ofta unga från att på ett naturligt sätt delta i samhället.

Special Olympics är främst inriktat på bredd- och motionsidrott för barn och unga med utvecklingsstörning. Avsikten är att ge dem en möjlighet att – oavsett förmåga – visa sitt rätta jag genom att göra sitt bästa.

Regelbunden träning ger fysisk hälsa, ökat självförtroende och inte minst nya vänner. Och när omvärlden kommer i kontakt med barn och unga med utvecklingsstörning under normala lekfulla former bryts fördomar. Därför finns Special Olympics.

Special Olympics drivs kort och gott av övertygelsen om att idrott är den bästa vägen till bättre hälsa och glädje för alla.

 

Mer info:

Special Olympics: http://www.specialolympics.se/OmSpecialOlympics/

Parasportförbundet: http://www.parasport.se/

Paralympiska kommittén:  http://www.paralympics.se/