Sponsring och samarbeten

Ett av ICAs stora mål är att vara en positiv kraft i samhället i hela landet året runt. Det är vi genom att fokusera vår sponsring på hälsa och välbefinnande samt allas lika värde. Det gör vi bland annat genom vår kärnverksamhet mat och måltider. I praktiken betyder det att våra sponsringssamarbeten har fokus på hälsa, mat och träning samt socialt ansvarstagande.

Idrottssponsring

Idrottssponsring

På ICA tror vi att det är viktigt att inspirera fler människor till en sundare livsstil. Det gör vi delvis genom vår idrottssponsring som främst inriktar sig på barn och ungdomar.

bashar3_Henry1503_ElisHoffman-150x125

ICA Stiftelsen

ICA Stiftelsen har bildats för att förstärka det samhällsengagemang som alltid har varit en viktig del av ICA. Vi tror på allas rätt till ett hälsosamt liv, lika värde och lika möjligheter.