Säker mat

Tillsatser - inga hemligheter

Vad gömmer sig bakom E-numren och behövs verkligen tillsatserna i maten? Få järnkoll på alla e-nummer med ICAs fiffiga lista.

Debatten i Sverige kring tillsatser har de senaste åren fått allt större uppmärksamhet. I media har tillsatta ämnen i livsmedel ofta lyfts fram som något hemligt, och i viss mån farligt, vilket bidrar till både osäkerhet och oro hos konsumenterna. Många upplever att det är svårt att förstå vad E-numren står för och om tillsatserna verkligen är nödvändiga.

Tillsatser kan vara såväl artificiella som naturliga ämnen och används bland annat för att förbättra näringsvärdet, möjliggöra längre hållbarhet, förhöja smak och utseende eller påverka konsistensen.

ICAs inställning är att tillsatser ska användas restriktivt och endast om de tillför ett mervärde för kunden i form av till exempel ökad matsäkerhet.
– Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi aktivt för att ta bort onödiga tillsatser i ICAs produkter. Men vi tycker också att det är viktigt att göra informationen kring tillsatser mer lättillgänglig för våra kunder. Därför har vi gjort en lista på godkända tillsatser tillgänglig för våra kunder, berättar Lena Sparring, chef produktkvalitet ICA Sverige.

Tillsatserna är listade i nummerordning och funktion i livsmedlen.
Listan innebär att ICAs kunder enkelt själva kan bilda sig en uppfattning om tillsatsernas vara eller icke vara. E-numret i sig är en klassificering som garanterar att tillsatsen är godkänd inom EU men allt fler konsumenter kräver mer detaljerad information än så.

Här kan du läsa mer om olika E-nummer och vad de används till

Riktlinjer för tillsatser på ICA

Är det bra med tillsatser, eller dåligt? Det finns inget enkelt svar. På ICA tycker vi att tillsatser ska användas restriktivt och bara när det finns en tydlig konsumentnytta. Sen finns det tillsatser som vi helt förbjuder i våra egna produkter.

Är alla tillsatser dåliga?

Är det bra med tillsatser, eller dåligt? Det finns inget enkelt svar. På ICA tycker vi att tillsatser ska användas restriktivt och bara när det finns en tydlig konsumentnytta. Sen finns det tillsatser som vi helt förbjuder i våra egna produkter..

ICAs målsättning är att ha ett brett utbud och en tydlig märkning så att kunden själv kan välja. Vissa tillsatser och viss användning tar vi dock helt avstånd ifrån:

  • Azofärger. Azofärger är ett färgämne som inte tillåts i produkter som riktar sig till barnfamiljer. De förekommer fortfarande i ett fåtal produkter, som röd och svart stenbitsrom, drinkmixer för vuxna och röda cocktailbär. Från den 20 juli 2010 ska produkter som innehåller azofärger bära varningstexten ”Kan förorsaka hyperaktiva reaktioner hos barn”.
  • Gul kinolinfärg. Gul kinolinfärg är ett syntetiskt färgämne som vi inte tillåter i våra egna produkter eftersom en brittisk studie antyder att den kan göra barn hyperaktiva. Även produkter med detta färgämne ska efter den 20 juli 2010 bära varningstext.
  • Basvaror får ej färgas. När det gäller ICAs egna varor får inga basvaror innehålla färgämnen. Man får exempelvis inte färga mjöl vitt eller smör gult.
  • Vi har tagit bort glutamaten. Med undantag av ett fåtal varor (det är ett arbete som pågår fortfarande) innehåller våra egna varor inte längre smakförstärkaren glutamat.