Sponsring och samarbeten

Idrottssponsring%20Tr%C3%A4da

Ett av ICAs stora mål är att vara en positiv kraft i samhället i hela landet året runt. Det är vi genom att fokusera vår sponsring på hälsa och välbefinnande samt allas lika värde. Det gör vi bland annat genom vår kärnverksamhet mat och måltider. I praktiken betyder det att våra sponsringssamarbeten har fokus på hälsa, mat och träning samt socialt ansvarstagande.

Svenska Fotbollförbundet

Idrottssponsring

På ICA tror vi att det är viktigt att inspirera fler människor till en sundare livsstil. Det gör vi delvis genom vår idrottssponsring som främst inriktar sig på barn och ungdomar.

Flicka_Childhood

Humansponsring

ICAs sponsringsarbete fokuserar till stor del till att hjälpa människor som av olika anledningar befinner sig i en svår situation.