ICA tar ansvar

Vad ska vi äta idag? Är det klimatsmart? Var kommer köttet ifrån? Varje dag ställs vi inför frågor om mat. Vi på ICA vill göra vardagen lite enklare genom att ta vårt ansvar för miljö och samhälle. Vi vill också vara en god kraft i samhället. Därför samarbetar vi med frivilligorganisationer som arbetar för hälsa, miljö, humana insatser, idrott och mångfald.

ICAs goda affärer

ICAs Goda Affärer

För oss på ICA går ett medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang hand i hand med långsiktig lönsamhet. Våra kunder och andra parter ska känna trygghet och förtroende för oss och vår verksamhet. ICAs Goda Affärer består av sju ståndpunkter som beskriver vår syn på etik och samhällsansvar.

Mat och hälsa - ICA tar ansvar

Mat och hälsa

Hur äter man nyttigt för att må bra? Vi på ICA menar att det som är rätt för en person behöver inte passa en annan. Vår målsättning är att inspirera alla kunder till att äta gott, nyttigt och varierat.

Sponsring

Ett av ICAs stora mål är att vara en positiv kraft i samhället i hela landet året runt. Det är vi genom att fokusera vår sponsring på hälsa och välbefinnande samt allas lika värde. Det gör vi bland annat genom vår kärnverksamhet mat och måltider.I praktiken betyder det att våra sponsringssamarbeten har fokus på hälsa, mat och träning samt socialt ansvarstagande.

385x327_gott

Tack-lotten

Tack-lotten är en ny skraplott som ger vinstchans samtidigt som den bidrar till samhällsviktiga insatser för hälsa, mångfald och integration.