Vad betyder märkningen?

Vad betyder märkningen?

KRAV, MSC, Svanen, Fairtrade – det är lätt att bli överväldigad av alla olika märkningar ute i butiken. Här är en lista på vad de vanligaste märkningarna betyder.

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens märke som har tagits fram i samarbete med handeln för att underlätta för konsumenterna att handla för miljön. Framför allt märks produkter med stor miljöpåverkan, till exempel hushållskemikalier, men även pappersprodukter, textiler, elbolag, livsmedelsbutiker och transporter.

› Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida

ICAs hållning: Nya kemtekniska produkter ska miljömärkas om det finns kriterier hos två av följande miljömärkningar; Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval.

 

Demeter

Står för biodynamisk och ekologisk odling. Skiljer sig från KRAV genom att biodynamiska preparat ska användas på fälten och vid kompostering. Gården ska vara självförsörjande på kompost, gödsel och djurfoder. Har minskat i betydelse i takt med att KRAV vuxit.

› Läs mer på Svenska Demeter Förbundets hemsida

 

EU-ekologiskt

Baseras på lagstiftningen dvs EUs förordning för ekologiskt jordbruk. Märkning är obligatorisk från 1 juli 2010 på alla färdigförpackade ekologiska varor som tillverkas inom EU och som uppfyller märkningskraven. Märkningen visar bland annat att 95 procent av produktens ingredienser är ekologiskt certifierade.

› Läs mer om EU-ekologiskt

ICAs hållning: För livsmedel ska ICA söka ekologiska alternativ inom alla produktgrupper. ICAs ekologiska varumärke heter ICA I love Eco.

 

EU Ecolabel

Tidigare kallad EU-blomman. Finns i dag på ett 30-tal olika produktområden. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Skor, tv-apparater och hotell är exempel på produkter som kan märkas. I Sverige sköter Miljömärkning Sverige AB det praktiska arbetet på uppdrag av regeringen.

› Läs mer om EU Ecolabel

ICAs hållning: Nya kemtekniska produkter ska miljömärkas om det finns kriterier hos två av följande miljömärkningar; Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval.

 

Fairtrade

En märkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare/anställda i utvecklingsländer. Fairtrade-certifierade råvaror har ett minimipris på världsmarknaden och i tillägg betalar köparen en premiumavgift direkt till odlaren för egen utveckling. Faitrade-produkter är även belagda med en licensavgift baserad på produktens försäljning.

› Läs mer om Faitrade

ICAs hållning: ICA ska verka för att det finns produkter i sortimentet som är märkta och godkända enligt FLO, Fairtrade Labelling Organisations.

 

FSC - Forest Stewardship Council

En miljöcertifiering av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Märkningen kan sättas på trä- och pappersprodukter som kommer från hållbart skogsbruk eller använder återvunnet material, t ex trädgårdsmöbler och grillkol.

› Läs mer om FSC

ICAs hållning: Produkter med tropiska träslag ska vara FSC-certifierade och även grillkol under ICAs eget varumärke. ICA ska så långt som möjligt saluföra trä- och pappersprodukter som har kända ursprung från ansvarsfullt brukade skogar.

 

GDA

GDA (Guideline Daily Amount) är en märkning som visar innehållet av energi, socker, fett, mättat fett och salt i ett livsmedel. GDA anges per portion och visar samtidigt innehållet i förhållande till den mängd som är passande att äta under en dag.

› Läs mer om GDA

ICAs hållning: ICA är inte positiva till GDA i dess nuvarande utformning men tillåter märkningen på produkter i butikshyllorna.

 

Kemikaliemärkning

Sedan början av 2009 gäller en ny förordning inom EU om märkning, klassificering och förpackning av kemiska ämnen och blandningar i olika produkter. Den nya typen av märkning införs successivt och gäller parallellt med den tidigare fram till 2015. Märkningen enligt den nya EU-förordningen har symboler mot vit bakgrund med röd ram, i stället för de orangefärgade symbolerna som används i dag.

ICAs hållning: I enlighet med lagen ska produkter som klassas som hälsoskadliga, giftiga, mycket giftiga eller frätande ha en barnsäker förslutning och kännbar varningsmärkning för synskadade.

 

KRAV

Kontrollföreningen för ekologisk odling, KRAV, är ett privat initiativ för ekologisk märkning. Har en ny logotype fr o m 2010 då de infört bland annat klimatregler i regelverket. I grunden står KRAV för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Jämfört med EUs ekologiska märkning har KRAV tuffare regler för djuromsorg.

› Läs mer om KRAV

ICAs hållning: För livsmedel ska ICA söka ekologiska alternativ inom alla produktgrupper. ICAs ekologiska varumärke heter ICA I love Eco. Alla animaliska råvaror i ICA I love Eco ska vara KRAV-certifierade, det vill säga det räcker inte med EU ekologiskt.

 

MSC – Marine Stewardship Council

Ett miljömärke för fisk från världshaven, där fisket skett med godkända metoder och på fiskbestånd som tål fiske. Mål att bidra till en hållbar fisk- och skaldjursmarknad.

› Läs mer om MSC

ICAs hållning: ICA ser positivt på MSC-märkningen och även på KRAV-märkt fisk. I det centrala sortimentet accepterar ICA endast fisk som har grönt och gult ljus i Världsnaturfonden WWFs fiskguide och rekommenderar alla fria ICA-handlare att följa samma regel vid egna inköp.

 

Nyckelhålet

Livsmedelsverkets symbol är till för att hjälpa konsumenter att hitta de hälsosammare alternativen, både i mataffären och på restaurangen. Nyckelhålsmärkta livsmedel är magrare och innehåller mindre socker och salt men mer fibrer än andra livsmedel av samma typ.

› Läs mer om nyckelhålet på Livsmedelsverkets hemsida

ICAs hållning: ICA vill göra det enkelt för kunden att äta hälsosamt. Därför krävs en lättanvänd och välkänd märkning av produkterna. ICA ser därför gärna att de produkter som uppfyller kriterierna för Nyckelhålet också bär märkningen.

Plastförpackningar

Plastförpackningar kan vara märkta med en triangel med en siffra som avser vilken plast förpackningen är gjord av.

01 = PET-plast

02 = Polyeten med hög densitet

03 = PVC-plast

04 = Polyeten med låg densitet

05 = Polypropen

06 = Polystyren

07 = Övriga plaster som inte är någon av 01-06, det kan till exempel vara bioplast, polykarbonatplast med flera.

ICAs hållning: ICAs målsättning är att förpackningar och produkter inte ska innehålla PVC. Undantag kan göras för specifika tekniska eller kvalitetsmässiga krav eller om det inte finns likvärdiga material på marknaden.

 

Rainforest Alliance

Standard, med ursprung i USA, som kombinerar socialt ansvar och miljö. Certifierar odlare som producerar bland annat kaffe, kakao, bananer, citrusfrukter och blommor. Certifierar även skog.

› Läs mer om Rainforest Alliance

ICAs hållning: ICA ser positivt på Rainforest Alliance som står för ett hållbart mervärde.

 

Svalan - Astma och allergiförbundet

Astma- och allergiförbundets rekommendation av kemtekniska produkter är en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. Produkterna är fria från allergener, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall.

› Läs mer om Svalan på Astma och Allergiförbundets hemsida

ICAs hållning: ICA ser positivt på att det finns ett sortiment av kemtekniska produkter som bär Svalan då allt fler konsumenter upplever allergiska besvär.

 

Svanen

Officiellt nordiskt miljömärke med miljö- och klimatkriterier för hela livscykeln. Visionen är ett hållbart samhälle. Används på kemiska varor, hygienartiklar, maskiner, butiker m m. Sköts av Miljömärkning Sverige AB som bl a ägs av staten.

› Läs mer om Svanen

ICAs hållning: Nya kemtekniska produkter ska miljömärkas om det finns kriterier hos två av följande miljömärkningar; Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval. Alla Maxi- Kvantum- och Supermarketbutiker strävar efter att vara Svanenmärkta.

 

Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är en certifiering för svensk mat och blommor. Kraven omfattar bl a livsmedelssäkerhet, djuromsorg, miljö samt GMO-frihet och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel. Har även tilläggscertifiering för klimat, naturbete och regionalt ursprung.

› Läs mer om Svenskt Sigill

ICAs hållning: ICA ställer sig positiv till lokal produktion som är säker och producerad på ett etiskt och miljömässigt godtagbart sätt, i enlighet med ICAs policyer.

 

TCO märkning

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering med fokus på att IT-produkter och deras produktion ska baseras på miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Produkter som är TCO Certifierade uppfyller krav på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln. TCO Certified underlättar för er organisation att ställa hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter, att verifiera och följa upp att kraven följs.

› Läs mer om TCO märkningen

 

Utz Certified

Standard och etisk märkning som startades på initiativ av Ahold och kaffeodlare i Guatemala. UTZ jobbar mycket med kunskapshöjning till certifierade kakao-, kaffe- och teodlare. Ställer krav på såväl sociala aspekter som miljön och matsäkerhet. Via förpackningens bäst-före-datum kan råvaran spåras till odlarna.

› Läs mer om Utz

ICAs hållning: Hela ICAs egna kaffesortiment är UTZ-certifierat och fler varugrupper är intressanta att certifiera. Spåra kaffet på ICA.se.

 

Överkorsade sädesaxet

Denna märkning står för att livsmedlet är glutenfritt enligt de internationella reglerna. Licens för användandet i Sverige fås från Svenska Celiakiförbundet.

› Läs mer om överkorsade sädesaxet på Svenska Celiakiförbundets hemsida

ICAs hållning: ICA ser positivt på märkningen då den är internationell och önskar på sikt att alla glutenfria produkter bär märkningen.