Catering kundvillkor

1. Allmänt

Dessa Allmänna kundvillkor gäller mellan konsumenten (”Du”) och ICA-butiken (”Butik”) vid försäljning av cateringprodukter (”Produkt/er”) genom Butikens e-handelsbutik (”Nätbutiken”). Genom att kryssa i avsedd ruta i Nätbutiken godkänner Du innehållet i dessa villkor samt intygar riktigheten i de uppgifter som lämnas.

För att handla i Nätbutiken måste Du vara myndig och ha rätt att ingå avtal.

ICA Sverige AB (”ICA”) tillhandahåller tjänster till Butiken för hantering av Nätbutiken.

Du kan handla i Nätbutiken på följande sätt:
• Som inloggad kund – Du som har registrerat uppgifter på ICAs hemsida (www.ica.se) enligt där angivna villkor. Som inloggad kund kan du välja att spara information om betalningsmedel.
• Som gästkund – Du som har valt att inte skapa ett konto eller valt att inte logga in.

2. Orderbekräftelse, ändring och avbeställning av order


2.1 Orderbekräftelse


När Butiken har mottagit Din order skickas en orderbekräftelse per e-post till Dig.

2.2 Ändring och avbeställning av order

Om Du vill ändra, göra tillägg samt avbeställa Din order kontaktar Du butiken fram till den stopptid som anges på orderbekräftelsen. Kontaktuppgifter till Butiken framgår i Nätbutiken och på orderbekräftelsen som du får per e-post.

3. Utbud och innehåll av Produkter

Produktbilderna på hemsidan är exempelbilder och garanterar inte att Produkterna har exakt samma utseende. Produkterna tillverkas i Butiken och ska i så stor utsträckning som möjligt likna exempelbilderna men avvikelser kan förekomma.
Vi reserverar oss för att, i undantagsfall, behöva byta ut vissa ingredienser/råvaror i våra Produkter. De byts då ut mot lämpliga och likvärdiga ersättningsprodukter. Det kan till exempel bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.
Vi hanterar många livsmedel i våra lokaler, det kan därför finnas spår av samtliga 14 allergener i samtliga Produkter. Har du frågor kring innehållet och allergena ingredienser är du välkommen att kontakta Butiken via telefon.

4. Priser

Priset för de Produkter som beställts är det pris som gäller dagen för Din order eller då Du senast ändrat Din order, med reservation för eventuella tryckfel eller andra felaktigheter i Nätbutikens erbjudande. Alla priser anges inklusive moms.

4.1 Pris för upphämtning och hemleverans

Pris för upphämtning och hemleveranser anges i Nätbutiken.

4.2 Stammispoäng

När Du handlar som inloggad kund eller som gästkund och betalar med ICAs kort får Du stammispoäng men Du kan inte ta del av stammispriser och personliga erbjudanden.

4.3 Minsta antal

Vissa Produkter kan ha ett minimiantal som behöver köpas och där det är aktuellt kommer det att framgå i Nätbutiken.

5. Kortbetalning

Betalning görs med kort genom något av de korttyper som anges i Nätbutiken. Det går endast att betala med betalkort utfärdade inom EU. Dessa kortbetalningar hanteras av PayEx Sverige AB under varumärket Swedbank Pay.

Vid betalning med kort reserveras orderbeloppet i samband med att ordern läggs. Själva kortdebiteringen sker efter att din order är tillverkad. Du är skyldig att säkerställa att det finns pengar på det kort som Du har valt att betala med vid tillfället för reservering och betalning. Kan angivet kort inte debiteras på leveransdagen har Butiken rätt att makulera ordern eller kräva betalning i efterhand.

Vid avbeställning av Din order släpps det reserverade beloppet. Det kan i vissa fall dröja upp till sju (7) bankdagar innan beloppet åter finns tillgängligt på Ditt konto.

6. Leverans

Butiken kan erbjuda leverans genom upphämtning i Butik och/eller genom hemleverans. De leveransmöjligheter och villkor som gäller anges i Nätbutiken.

Dina Produkter anses levererade då Du, eller behörig person som Du har angivit i ordern, tagit emot Produkterna vid hemleverans eller hämtat dem i Butik.

För att säkerställa att Dina Produkter hämtas eller tas emot av Dig eller annan behörig person har transportören rätt att begära uppvisande av legitimation och/eller orderbekräftelse. Transportören har rätt att neka utlämning av Produkterna om sådan handling inte kan uppvisas. Om annan person tar emot Dina Produkter behöver denne uppvisa både sin egen och Din legitimation.

6.1 Upphämtning i butik

Vid upphämtning av Produkter i Butik ska detta ske inom det leveransintervall som Du har valt. Detaljerad information om upphämtningsplats anges i Nätbutiken alternativt i orderbekräftelsen.

6.2 Hemleverans

Hemleverans sker inom det valda leveransintervallet till den adress Du angett, eller till annan leveransadress som Du har angivit när order genomfördes. Du ansvarar för transportörens framkomlighet till leveransadressen (i fordon och till fots).

Beroende på väglag och trafik kan tidpunkten för hemleverans komma att behöva justeras. Vid eventuell avvikelse från valt leveransintervall kontaktas Du på angivet telefonnummer.

Du är ansvarig för att hålla registrerad information uppdaterad (telefonnummer, e-postadress och eventuell annan obligatorisk information).

6.3 Ej mottagen eller uthämtade Produkter

Om upphämtning eller mottagande av Produkterna inte kan ske inom valt tidsintervall är Du skyldig att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken eller på orderbekräftelsen.

Om Du inte kan hämta Dina Produkter inom valt tidsintervall har Butiken rätt att debitera hela orderns värde. Butiken kan efter överenskommelse förvara ej uthämtade Produkter under en skälig tid, i mån av utrymme och Produkternas hållbarhet. Butiken har rätt att debitera Dig för eventuella extrakostnader detta innebär till en summa av maximalt 500 kr, t.ex. tillkommande transportkostnader. Butiken ansvarar inte för försämrad kvalitet av Produkterna vid avhämtning senare än avtalad tidpunkt.

Om Du inte kan ta emot en hemleverans återsänds ordern. Butiken har då har rätt att debitera hela orderns värde.

7. Reklamation, retur och ångerrätt

7.1 Reklamation och retur

Enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 2022:260) så har du rätt att reklamera fel på en Produkt. Med tanke på att Produkterna är färskvaror så ska du kontrollera Produkterna direkt och reklamera till Butiken omedelbart.

Om en Produkt är felaktig kommer Du att få felet avhjälpt eller få Produkt omlevererad om det inte innebär en oskälig kostnad för Butiken. Om avhjälpande eller omleverans inte kan ske eller inte kan ske inom skälig tid efter reklamationen så har du rätt till prisavdrag som svara mot felet eller att häva köpet.

Ersättning för förlust i näringsverksamhet omfattas inte av Butikens ersättningsskyldighet.

Vid betalning med kort kommer återbetalning vid fel på någon Produkt att ske till samma kort som uppgavs vid order.

Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen.

7.2 Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du inte rätt att ångra Ditt köp av Produkter.

8. Personuppgifter

Både ICA och Butiken behandlar Dina personuppgifter i samband med köpet. Läs mer om behandlingen av Dina personuppgifter på www.ica.se/dataskydd. Swedbank Pay kommer även att behandla Dina personuppgifter enligt sina villkor.

9. Övrigt

9.1 Kontakt

ICAs kundservice når du på telefon 033-47 47 94 eller postadress Lagercrantz plats 3, 504 31 Borås. Adress, telefonnummer och e-post till Butiken finner Du i Nätbutiken.

9.2 Oförutsedda händelser

Vi reserverar oss rätten att avbryta eller pausa en order eller konto vid misstanke om bedrägeri för att göra vidare undersökningar.

Vid försenad eller utebliven leverans, som inte beror på Dig, kan Butiken enligt Konsumentköplagen (SFS 2022:260) under vissa omständigheter befrias från att fullgöra leveransen.

9.3 Uppdatering av villkor

Vi kan komma att uppdatera villkor för tillhandahållande av Produkter och aktuell version hållas alltid tillgänglig i Nätbutiken.

9.4 Tvist

Om Du och Butiken inte kommer överens kan Du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Butiken medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

Senast uppdaterad den 6 juli 2022