Från Sverige - enklare att välja svenskt

Från Sverige är en märkning som tillkommit i och med en stor efterfrågan på svenskproducerade livsmedel. Målet är att göra det enklare att hitta mat, dryck och växter med svenskt ursprung i butikerna. Märket Från Sverige kan användas på alla typer av livsmedel, råvaror och växter – så länge de uppfyller kriterierna.

Från Sverige är en tydlig märkning på produkter, för att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att välja svenskt. 

Att välja svenskproducerad mat för den goda smakens skull är gott nog. Men det finns många fler anledningar att välja svenskt, som beskrivs nedan, samt att det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att en råvara ska få märkningen Från Sverige:

  • Alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
  • Odling ska ha skett i Sverige.
  • All förädling och packning ska ske i Sverige.
  • Kött-, ägg- och mjölkråvara ska alltid vara 100 % svenskt, även i sammansatta produkter.
  • I sammansatta produkter, det vill säga en produkt med minst en tillsatt ingrediens, ska minst 75 & vara svenskt (vatten räknas inte).

God omsorg om djuren

Sveriges bönder har en lång tradition av god djuromsorg som ger friska djur med låg antibiotikaanvändning och säkra livsmedel. Den svenska djurskyddslagstiftningen är dessutom den mest omfattande i världen.

Trygg och säker mat

I Sverige har vi en mycket hög livsmedelssäkerhet just för att du ska känna dig trygg att maten är säker när du handlar till din familj. Några saker som ständigt kontrolleras är till exempel förekomsten av hormoner, inga antibiotikarester i köttet, branschöverenskommelser att inte anvnäda GMO-foder samt att  vi har många båda obligatoriska och frivillga salmonellaprogram.

Kontroller och inspektioner

När det gäller kontroller har Länsstyrelsen djurskyddsinspektörer som kontrollerar djurhållningen på gården. Experter inom olika områden bedriver förebyggande djurhälsovård, så de besöker ofta gårdarna liksom produktionsrådgivarna. 

Frukt & grönt utan långa transporter

Frukt och grönt mår bättre av korta transporter och utvecklar både smak och vitaminer bättre när de får mogna länge på plantan. På grund av vårt nordiska klimat används växthus för exempelvis gurkor och tomater.

Sysselsättning och levande landsbygd

  • Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren och sysselsätter närmare 56 000 personer.
  • Livsmedelproduktion är viktigt för en levande landsbygd.
  • Bidrar till den biologiska mångfalden.

Håll utkik efter det här märket på produkter i din ICA-butik:

puffbild-2


Om du är nyfiken på att veta mer om satsningen Från Sverige:

Vad betyder märket Från Sverige?

Våra kriterier för märkningen

Vad betyder kött Från Sverige?

Varför Svenskt?