När du köper en vara märkt Hemtex24h på ICA

Hemtex strävar att minska miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt, och det är lika självklart som viktigt att verka både kortsiktigt och långsiktigt för ett hållbart samhälle.

Miljö

Hemtex arbetar för att miljöfrågor ska hanteras i alla led i värdekedjan, från produktutveckling via produktion till slutlig användning. Genom att tidigt i processen ställa miljökrav, såväl internt som mot leverantörer, strävar Hemtex efter att minska mijöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt.


Produktansvar

Hemtex produkter håller hög kvalitet och innehåller inte några otillåtna kemikalier, så som exempelvis PVC, PFAS och förbjudna ftalater med mera.

- Läs mer om Hemtex produktpolicy och deras miljö- & hållbarhetsarbete här.


Hemtex24h

Funktionalitet med hög kvalitet och unik design med positivt upplevt prisvärde är styrkan för Hemtex och varumärket Hemtex24h. Det handlar om en livslång passion för textil, om allt som textil kan vara och tillföra - utöver att bara se snyggt ut.

Det finns en tanke i framtagandet av alla deras produkter. Form och funktion, tillsammans, för alltid.

Hemtex grundades 1973 och på vägen fram till den position de har idag har deras passion för textilier tveklöst varit den starkast bidragande faktorn.