På plats i Asien

Sedan 2008 har vi inköpskontor i Hongkong, Kina och Vietnam. Att finnas på plats hos leverantörerna har underlättat arbetet och lett till bättre förståelse för vad vi menar med socialt ansvar i våra avtal med dem.

Vårt mål är att alla leverantörer av ICAs egna varor från högriskländer ska vara kontrollerade och godkända av oss eller av en tredje part. I uppföljningsarbetet arbetar vi både med tredjepartsinspektioner och vårt eget kontrollverktyg ICA Social Audit. Revisionerna är mer än ett engångsbesök. Vi följer upp och hjälper leverantörerna att nå våra krav, till exempel genom att utbilda och lägga upp handlingsplaner. Ibland saknar vissa leverantörer vilja att föra en dialog. Då tvingas vi avbryta samarbetet.

I slutet av 2016 var 98 procent av de produktionsenheter, fabriker, farmer eller packhus, som ligger i högriskländer, och som tillverkar ICAs egna varor, socialt reviderade. I slutet av 2015 var motsvarande andel 87 procent.

Våra leverantörer har genomfört över 300 tredjepartsinspektioner och genom vårt eget kontrollverktyg ICA Social Audit genomför våra inköpskontor i Asien kontinuerligt revisioner för att bevaka och följa upp arbetet i de fabriker som producerar våra egna varor. 

2011 inledde vårt inköpskontor i Hong Kong ett samarbete med CCR CSR (Centre for Child-Rights and Corporate Social Responsibility) i Kina. Samarbetet görs i olika projekt, exempelvis genom utbildning till unga migrantarbetare.