Druvor gör kvinnor till jordägare i Sydafrika

Våra vindruvor från Newgro farm i Sydafrika gör kvinnor till företagare och fördelar marken mer rättvist. Projektet är nästa steg i ICAs hållbarhetsarbete. Målet är, att utan mellanhänder, arbeta mer direkt med lokala odlare världen över i projekt som leder till lokal utveckling, mindre fattigdom och ett mer långsiktigt hållbart jordbruk.

ICAs allra schysstaste vindruvor är plockade för hand i Upington i nordvästra Sydafrika, en av landets fattigaste delar. Där breder Kalahariöknen ut sig, men genom landskapet slingrar sig Oranjefloden fram och ger liv åt tusentals vindruvsstockar. Några av dem tillhör Newgro farm, en 150 hektar avstyckad del från Karsten farm, vindruveleverantör till ICA sedan många år. På Newgro spirar vindruveplantorna löftesfyllt. Kanske är också leendena något bredare där och fingrarna aningen flinkare. Ett femtiotal färgade kvinnor är nämligen förmånstagare i en fond som till fyrtio procent äger marken, och det i ett land där en vit minoritet fortfarande till nittio procent äger marken! 

Kunskap vägen ur fattigdom

Projektet, som ICA driver tillsammans med leverantören och den holländska biståndsorganisationen IDH, bidrar till ett mer jämlikt jordägande i Sydafrika. Dessutom skapar det trehundra nya jobb i regionen - en bra sak när arbetslösheten är 25 procent. Viktigast av allt är ändå kunskapsöverföringen, att ge förmånstagarna de verktyg som krävs för att kunna driva företag och på så sätt ta klivet ur fattigdom och förtryck. Tjugo år efter Apartheid handlar fattigdomen i Sydafrika nämligen sällan om mat för dagen, snarare om möjligheten till riktig självständighet och egen försörjning - ett liv att vara stolt över. 

Särskilt schysst mat!ICAs särskilt schyssta vindruvor

Det tar tid innan vindruvstockarna på Newgro farm vuxit till sig och ger frukt. Tills dess kommer druvorna i projektet från Karsten farm. Upplägget är dock detsamma - för varje såld vindruveförpackning skänker ICA pengar till Newgro farm.  

Se filmen om projektet