Gällande köpvillkor

 1. Allmänt

  Dessa Allmänna kundvillkor gäller mellan konsumenten (”Du”) och ICA-butiken (”Butik”) vid försäljning av produkter genom Butikens e-handelsbutik (”Nätbutiken”). Genom att kryssa i avsedd ruta i Nätbutiken godkänner Du innehållet i dessa villkor samt intygar riktigheten i de uppgifter som lämnas.

  För att handla i Nätbutiken måste Du vara myndig och ha rätt att ingå avtal.

  ICA Sverige AB (”ICA”) tillhandahåller tjänster till Butiken för hantering av Nätbutiken.

  Du kan handla i Nätbutiken på följande sätt:

  • Som inloggad stammis – Du som har svenskt personnummer och är medlem i ICAs lojalitetsprogram Stammis på ICA.
  • Om du är medborgare i EU men saknar svenskt personnummer kan du ansöka om ett "förenklat användarkonto" och på så sätt logga in och handla i nätbutiken.
 2. Orderbekräftelse, ändring och avbokning av order
  1. 2.1 Orderbekräftelse

   När Butiken har mottagit Din order skickas en orderbekräftelse per e-post till Dig.
  2. 2.2 Ändring och avbokning av order

   Som kund kan Du på egen hand i Nätbutiken ändra, göra tillägg samt avboka Din order framtill den stopptid som anges på orderbekräftelsen. Glöm inte att checka ut Din order när du är klar med ändringen/tillägget. I annat fall kommer Dina ändringar inte att sparas. Om du inte checkar ut Din ändrade order kommer Din ursprungliga order istället att levereras.

   Om du har påbörjat utcheckning av Din ändrade order och har faktura som valt betalsätt men inte slutför betalningen korrekt kommer inte ursprungsordern att levereras.
 3. Varor
  1. 3.1 Produktinformation

   Viss produktinformation kring enskild vara presenteras i Nätbutiken i anslutning till köpet av varan. För fullständig produktinformation samt tillverkningsdag och/eller bäst före-datum hänvisas till varans förpackning.
  2. 3.2 Ersättningsvara

   Baserat på när din order ska levereras gör vi en beräkning vilka varor som kommer finnas tillgängliga. Övriga varor markeras som slut i lager i webshoppen. Om en beställd vara trots detta inte finns i lager när ordern plockas kommer, i den mån det är möjligt, en lämplig ersättningsvara istället plockas.

   Om du inte accepterar ersättningsvaran som plockats kan du tacka nej till denna vid leveranstillfället.

   I Nätbutiken kan det finnas särskilda regler kring ersättningsvaror.

   I de fall där du som kund inte är hemma, och transportören lämnar varorna vid din dörr kommer detta innebära att ersättningsvarorna per automatik anses accepterade av dig som kund. Du kan självklart prata med kundservice om du, vid en leverans där varorna är lämnade vid din dörr, ej är nöjd med de ersättningsvaror du mottagit.
  3. 3.3 Stora beställningar

   Om Du gör en större beställning av en eller flera varor rekommenderas Du att först ta kontakt med oss för att säkerställa att varan/-orna kan levereras i önskad kvantitet. Kontaktuppgifter hittar Du i Nätbutiken.
  4. 3.4 Åldersgräns för vissa varor

   Vid köp av apoteksvaror, tobak, alkoholhaltiga varor samt andra varor med åldersgräns för köp kommer Butiken att kräva legitimation vid upphämtning i butik och vid hemleverans.

   Om Du inte kan ta emot en hemleverans, och transportören ställer varorna utanför din dörr, kommer varor med krav på legitimering återsändas och Du får summan för de varorna återbetalad.
 4. Priser

  Priset för de varor som beställts är det pris som gäller när Du slutför ditt köp i kassan, med reservation för eventuella tryckfel eller andra felaktigheter i Nätbutikens erbjudande. Alla priser anges inklusive moms. Eventuell pant läggs till på priset när varan betalas.

  Vissa varor kan säljas till ett fast pris per styck men variera något i vikt. Vikten på den levererade varan ska vara i nivå med den angivna snittvikten men kan i undantagsfall variera med +/- 15%.

  1. 4.1 Varor med viktpris

   Alla varor i nätbutiken beställs per styck. För varor där priset baseras på dess vikt (”viktvara”), anges viktvarans pris per viktenhet. Exakt pris fastställs när ordern har plockats och viktvaran vägts, varvid priset korrigeras utifrån den faktiska vikten.

   För att ta höjd för eventuell prisjustering orsakad av skillnaden mellan beräknad vikt och plockad vikt, reserveras ett tillägg om 10% av varukorgens sammanlagda värde.
  2. 4.2 Ersättningar

   Om en beställd vara är ersatt med en lämplig ersättningsvara betalar Du det priset som ersättningsvaran har, ej ursprunglig vara.

   För att ta höjd för eventuell prisjustering orsakad av skillnaden mellan ursprunglig vara var och levererad ersättningsvara, reserveras ett tillägg om 5% av varukorgens sammanlagda värde.
  3. 4.3 Kassar

   Butiken kan ta betalt för de kassar som maten packas i. Kostnaden för kassar anges i sådant fall i Nätbutiken.
  4. 4.4 Pris för upphämtning och hemleverans

   Pris för upphämtning och hemleveranser anges i Nätbutiken.
  5. 4.5 Stammispoäng

   När Du handlar som inloggad stammis får Du stammispoäng och stammispriser oavsett betalningsmetod.
 5. Betalning

  Betalning kan göras med kortbetalning. Du kan också betala mot faktura om din valda Butik erbjuder detta.

  1. 5.1 Kortbetalning

   Betalning med kort kan göras genom något av de korttyper som anges i Nätbutiken. Det går endast att betala med betalkort utfärdade inom EU. Dessa kortbetalningar hanteras av PayEx Sverige AB under varumärket Swedbank Pay.

   Vi accepterar av säkerhetsskäl inte betalning med kort som inte är kopplat till ett bankkonto, s.k. förbetalt kort.

   Vid betalning med kort reserveras orderbeloppet i samband med att ordern läggs. Själva kortdebiteringen sker efter att din order är levererad. Du är skyldig att säkerställa att det finns pengar på det kort som Du har valt att betala med vid tillfället för reservering och betalning. Kan angivet kort inte debiteras på leveransdagen har Butiken rätt att makulera ordern eller kräva betalning i efterhand, t ex genom att skicka faktura på köpet.

   Vid avbokning av Din order släpps det reserverade beloppet. Det kan i vissa fall dröja upp till 7 bankdagar innan beloppet är tillgängligt på Ditt konto.
  1. 5.2 Fakturabetalning

   Betalning mot faktura kan göras om din Butik erbjuder detta. Sådan betalning erbjuds i så fall via ett samarbete med Swedbank Pay. Fakturan utställs av Swedbank Pay och betalning ska ske till Swedbank Pay på det konto som anges på fakturan. Faktura från Swedbank Pay skickas som uppgifter i e-post (Swedbank Pay) till din angivna mejladress på dagen för leverans eller upphämtning. Butiken kan ta ut en fakturaavgift vid betalning med faktura. Information om eventuell fakturaavgift för din order finns angiven vid val av betalmedel när Du genomför din order.

   Genom köpet godkänner Du utöver dessa köpvillkor även Swedbank Pays villkor. Information om villkoren finner Du vid val av betalmedel i samband med att Du skickar Din order. För mer information om Swedbank Pays betalsätt eller din betalning besök www.swedbankpay.se.
  1. 5.3 Betalning med ICA Bonus

   Som delbetalning kan Du betala med Din ICA bonus. Du kan endast använda en bonus per order.

   Bonusen kan endast utnyttjas vid köp om orderns värde överstiger bonusens värde med 50 procent. För betalning av mellanskillnaden av bonusens värde och orderns värde behöver Du välja ett kompletterande betalmedel såsom kort eller faktura.

   Efter plock och vid en eventuell retur där en debitering av hela bonusen inte kan genomföras kommer ej utnyttjat bonusbelopp att återföras på Ditt stammiskonto i form av nya stammispoäng. Dessa poäng kommer att ligga till grund för beräkning av nästkommande bonus.

   Vid avbokning av din order kommer den reserverade bonusen att släppas och göras tillgänglig för annat köp i nätbutik eller i fysisk ICA-butik.
 6. Leverans

  Butiken kan erbjuda leverans genom upphämtning i Butik och/eller genom hemleverans. De leveransmöjligheter och villkor som gäller anges i Nätbutiken. Efter önskemål och godkännande av Dig kan varor i vissa fall komma att lämnas utanför Din ytterdörr.

  Dina varor anses levererade då Dina varor vid hemleverans är lämnade till Dig, annan behörig person, eller lämnade vid din ytterdörr om Du eller behörig person inte är hemma vid tillfälle för leverans. Ansvaret för varorna går då över till Dig som kund. Vid hämtning i Butik anses de levererade när Du eller annan behörig person hämtat dem i Butik. Ansvaret för varorna går då över till Dig som kund.

  För att säkerställa att Dina varor hämtas eller tas emot av Dig eller annan behörig person har transportören rätt att begära uppvisande av legitimation och/eller orderbekräftelse. Transportören har rätt att neka utlämning av varorna om sådan handling inte kan uppvisas. Vid betalning via faktura sker alltid sådan identifikationskontroll. Om annan person tar emot Dina varor behöver denne visa både sin egen och Din identifikation.

  1. 6.1 Upphämtning i butik

   Vid upphämtning i Butik ska detta ske inom det leveransintervall som Du har valt. Detaljerad information om upphämtningsplats anges i Nätbutiken.
  2. 6.2 Hemleverans

   Hemleverans sker inom det valda leveransintervallet till den adress Du angett, eller till annan leveransadress som Du har angivit när order genomfördes. Du ansvarar för transportörens framkomlighet till leveransadressen (i fordon och till fots) samt att uppdatera Dina kontoinställningar med nödvändiga och korrekta leveransinstruktioner samt kontaktuppgifter.

   Beroende på väglag och trafik kan tidpunkten för hemleverans komma att behöva justeras. Vid eventuell avvikelse från valt leveransintervall kontaktas Du på angivet telefonnummer.

   Du är ansvarig för att hålla registrerad information uppdaterad (telefonnummer, e-postadress och eventuell annan obligatorisk information).
  3. 6.3 Ej mottagen eller uthämtad vara

   Om Du inte kan ta emot en hemleverans, har transportören rätt att lämna varorna utanför din ytterdörr. Om Din order innehåller köp av apoteksvaror, tobak, alkoholhaltiga varor samt andra varor med åldersgräns och krav på legitimering för köp kommer dessa varor återsändas om legitimering ej går att genomföra. Om Du i sådant fall önskar att även övriga varor inte lämnas utanför dörren behöver Du kontakta oss och meddela det. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken eller på orderbekräftelsen. Om hemleveransen inte kan ställas av vid ytterdörren på grund av saknade eller felaktiga leveransinstruktioner, kontaktuppgifter eller på grund av att Du eller annan behörig person inte är anträffbar inom det valda leveransintervallet och varorna till följd därav inte kan lämnas utanför Din ytterdörr återsänds ordern. Butiken kommer i detta fall att debitera hela orderns värde.

   Om upphämtning av varor inte kan ske inom valt tidsintervall är Du skyldig att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken eller på orderbekräftelsen.

   Om Du inte kan hämta Dina varor inom valt tidsintervall kommer Butiken att debitera hela orderns värde. Butiken kan efter överenskommelse förvara ej uthämtade varor under en skälig tid, i mån av utrymme och varornas hållbarhet. Butiken har rätt att debitera Dig för eventuella extrakostnader detta innebär till en summa av maximalt 500 kr, t ex tillkommande transportkostnader eller behov av varuutbyte.
 7. Reklamation, retur och ångerrätt
  1. 7.1 Reklamation och retur

   Om det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) är fel på en vara så har Du rätt att reklamera den inom tre år på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes. Sällanköpsvaror med synlig skada behöver även styrkas med foto.

   Om en vara är felaktig kommer Du att krediteras motsvarande varans värde alternativt få felet avhjälpt .

   Vid betalning med kort kommer kreditering vid fel på någon vara att ske till samma kort som uppgavs vid order.

   Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen.
  2. 7.2 Ångerrätt

   Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du rätt att ångra Ditt köp inom 14 dagar från leverans av varan (”Ångerfristen”). Sådan ångerrätt gäller dock inte för exempelvis livsmedel, tidningar eller tidskrifter.

   Du som vill utöva Din ångerrätt ska skicka ett klart och tydligt meddelande om Ditt beslut om att ångra Ditt köp. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen. Ange ditt namn, adress och annan relevant information, t ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du önskar kan Du använda den ångerblankett som Konsumentverket tagit fram och som Du hittar här. För att Du ska hinna utöva Din ångerrätt i tid räcker det med att Du sänder Ditt meddelande innan Ångerfristen gått ut.
  3. 7.3 Verkan av utövad ångerrätt

   Vid utövande av ångerrätt ska Du på egen bekostnad returnera varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Du meddelat om beslut att utöva ångerrätten. Sällanköpsvaror som mottagits med hemleverans kan endast returneras med postombud. Retur med återkommande ICA-leverans eller till butik som inte är postombud är därmed inte möjligt i dessa fall.

   Vid utövande av ångerrätt betalar Butiken tillbaka värdet av varor som omfattas av ångerrätten inklusive leveranskostnader eller proportionerlig andel därav. Butiken förbehåller sig rätten att göra värdeminskningsavdrag i det fall Du har använt varan och detta har påverkat varans art, egenskap och funktion. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från och med den dag då Butiken tagit emot returnerade varor.

   Butiken kommer vid återbetalning att använda samma kontokort som har använts vid betalning, utan kostnad för Dig.
 8. Personuppgifter

  Både ICA och Butiken behandlar Dina personuppgifter i samband med köpet. Läs mer om behandlingen av Dina personuppgifter på www.ica.se/dataskydd. Beroende på val av betalning kan även Swedbank Pay komma att behandla Dina personuppgifter enligt sina villkor.

 9. Övrigt
  1. 9.1 Kontakt

   ICAs kundservice når du på telefon 033-47 47 94, e-post handlaonline@ica.se eller postadress Sandlindsgatan 3, 504 62 Borås. Adress, telefonnummer och e-post till Butiken finner Du i Nätbutiken.

   Läkemedelsverket når du på telefon 018-174600 eller via lakemedelsverket.se.
  2. 9.2 Oförutsedda händelser

   Vid försenad eller utebliven leverans, som inte beror på Dig, kan Butiken enligt Konsumentköplagen (SFS 1990:932) under vissa omständigheter befrias från att fullgöra leveransen.
  3. 9.3 Tvist

   Om Du och Butiken inte kommer överens kan Du anmäla ärendet Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Butiken medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

Senast uppdaterade den 8 juni 2023