Köpvillkor

 1. Allmänt

  Dessa Allmänna kundvillkor gäller mellan konsumenten (”Du”) och ICA-butiken (”Butik”) vid försäljning av produkter genom Butikens e-handelsbutik (”Nätbutiken”). Genom att kryssa i avsedd ruta i Nätbutiken godkänner Du innehållet i dessa villkor samt intygar riktigheten i de uppgifter som lämnas.

  För att handla i Nätbutiken måste Du vara myndig och ha rätt att ingå avtal.

  ICA Sverige AB (”ICA”) tillhandahåller tjänster till Butiken för hantering av Nätbutiken.

  Du kan handla i Nätbutiken på följande sätt:

  • Som inloggad stammis – Du som har svenskt personnummer och är medlem i ICAs lojalitetsprogram Stammis på ICA.
  • Som inloggad kund med förenklat användarkonto – Du som saknar svenskt personnummer och vill kunna e-handla och har registrerat uppgifter i nätbutiken.
 2. Orderbekräftelse, ändring och avbokning av order
  1. 2.1 Orderbekräftelse

   När Butiken har mottagit Din order skickas en orderbekräftelse per e-post till Dig.
  2. 2.2 Ändring och avbokning av order

   Som kund kan Du på egen hand i Nätbutiken ändra, göra tillägg samt avboka Din order framtill den stopptid som anges på orderbekräftelsen. Glöm inte att checka ut Din order när du är klar med ändringen/tillägget. I annat fall kommer Dina ändringar inte att sparas och levereras. Om Du inte checkar ut Din ändrade order kommer Din ursprungliga order istället att levereras.

   Avbokning av order kan ske framtill den stopptid som anges i nätbutiken och på Din orderbekräftelse.
 3. Varor
  1. 3.1 Produktinformation

   Viss produktinformation kring enskild vara presenteras i Nätbutiken i anslutning till köpet av varan. För fullständig produktinformation samt tillverkningsdag och/eller bäst före-datum hänvisas till varans förpackning.
  2. 3.2 Ersättningsvara

   De varor som finns exponerade i Nätbutiken vid beställningstillfället lagerhålls. Lagersaldot kan ändras från beställningstillfället till dess att ordern plockas. Om en beställd vara inte finns i lager när ordern plockas kommer, i den mån det är möjligt, en lämplig ersättningsvara istället plockas.

   I samband med leverans har du möjlighet att tacka nej till de ersättningsvaror som kan finnas i din leverans. I samband med leverans har du möjlighet att tacka nej till de ersättningsvaror som kan finnas i din leverans.
  3. 3.3 Stora beställningar

   Om Du gör en större beställning av en eller flera varor rekommenderas Du att först ta kontakt med oss för att säkerställa att varan/-orna kan levereras i önskad kvantitet. Kontaktuppgifter hittar Du i Nätbutiken.
  4. 3.4 Åldersgräns för vissa varor

   Vid köp av apoteksvaror, tobak, alkoholhaltiga varor samt andra varor med åldersgräns för köp kommer Butiken att kräva legitimation vid upphämtning i butik och vid hemleverans.
 4. Priser

  Priset för de varor som beställts är det pris som gäller när Du slutför ditt köp i kassan, med reservation för eventuella tryckfel eller andra felaktigheter i Nätbutikens erbjudande. Alla priser anges inklusive moms. Eventuell pant läggs till på priset när varan betalas.

  Vissa varor kan säljas till ett fast pris per styck men variera något i vikt. Vikten på den levererade varan ska vara i nivå med den angivna snittvikten men kan i undantagsfall variera med +/- 15%.

  1. 4.1 Varor med viktpris

   Alla varor i nätbutiken beställs per styck. För varor där priset baseras på dess vikt (”viktvara”), anges viktvarans pris per viktenhet. Exakt pris fastställs när ordern har plockats och viktvaran vägts, varvid priset korrigeras utifrån den faktiska vikten.

   För att ta höjd för eventuell prisjustering orsakad av skillnaden mellan beräknad vikt och plockad vikt, reserveras ett tillägg om 10% av varukorgens sammanlagda värde.
  2. 4.2 Ersättningsvaror

   Om en beställd vara är ersatt med en lämplig ersättningsvara betalar Du det priset som ersättningsvaran har, ej ursprunglig vara. Du kommer endast betala för de ersättningsvaror Du tackar ja till i samband med leverans.

   För att ta höjd för eventuell prisjustering orsakad av skillnaden mellan ursprunglig vara var och levererad ersättningsvara, reserveras ett tillägg om 5% av varukorgens sammanlagda värde.
  3. 4.3 Kassar

   Butiken kan ta betalt för de kassar som maten packas i. Kostnaden för kassar anges i sådant fall i Nätbutiken.
  4. 4.4 Pris för upphämtning och hemleverans

   Pris för upphämtning och hemleveranser anges i Nätbutiken.
  5. 4.5 Stammispoäng

   När Du handlar som inloggad stammis får Du stammispoäng och stammispriser oavsett betalningsmetod.
 5. Betalning

  Betalning kan enbart göras med kontokortbetalning. Minsta betal- och orderbelopp är 100 kr.

  1. 5.1 Kortbetalning

   Betalning med kort kan göras genom något av de korttyper som anges i Nätbutiken. Det går endast att betala med betalkort utfärdade inom EU. Dessa kortbetalningar hanteras av PayEx Sverige AB under varumärket Swedbank Pay.

   Vid betalning med kort reserveras orderbeloppet i samband med att ordern läggs. Själva kortdebiteringen sker efter att din order är levererad. Du är skyldig att säkerställa att det finns pengar på det kort som Du har valt att betala med vid tillfället för reservering och betalning. Kan angivet kort inte debiteras på leveransdagen har Butiken rätt att makulera ordern eller kräva betalning i efterhand.

   Vid avbokning av Din order släpps det reserverade beloppet. Det kan i vissa fall dröja upp till 7 bankdagar innan beloppet är tillgängligt på Ditt konto.
 6. Leverans

  Butiken kan erbjuda leverans genom upphämtning i Butik och/eller genom hemleverans. De leveransmöjligheter och villkor som gäller anges i Nätbutiken.

  Dina varor anses levererade då Du, eller behörig person som Du har angivit i ordern, tagit emot varorna vid hemleverans (inkl avlämning i låst kylrum) eller hämtat dem i Butik.

  För att säkerställa att Dina varor hämtas eller tas emot av Dig eller annan behörig person har transportören rätt att begära uppvisande av legitimation och/eller orderbekräftelse. Transportören har rätt att neka utlämning av varorna om sådan handling inte kan uppvisas. Vid betalning via faktura sker alltid sådan identifikationskontroll. Om annan person tar emot Dina varor behöver denne visa både sin egen och Din identifikation. Efter önskemål och godkännande av Dig kan varor i vissa fall komma att lämnas utanför Din dörr.

  1. 6.1 Upphämtning i butik

   Vid upphämtning i Butik ska detta ske inom det leveransintervall som Du har valt. Detaljerad information om upphämtningsplats anges i Nätbutiken.
  2. 6.2 Hemleverans

   Hemleverans sker inom det valda leveransintervallet till den adress Du angett, eller till annan leveransadress som Du har angivit när order genomfördes. Du ansvarar för transportörens framkomlighet till leveransadressen (i fordon och till fots).

   Beroende på väglag och trafik kan tidpunkten för hemleverans komma att behöva justeras. Vid eventuell avvikelse från valt leveransintervall kontaktas Du på angivet telefonnummer.

   Du är ansvarig för att hålla registrerad information uppdaterad (telefonnummer, e-postadress och eventuell annan obligatorisk information).
  3. 6.3 Ej mottagen eller uthämtad vara

   Om upphämtning eller mottagande av varor inte kan ske inom valt tidsintervall är Du skyldig att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken eller på orderbekräftelsen.

   Om Du inte kan hämta Dina varor inom valt tidsintervall har Butiken rätt att debitera hela orderns värde. Butiken kan efter överenskommelse förvara ej uthämtade varor under en skälig tid, i mån av utrymme och varornas hållbarhet. Butiken har rätt att debitera Dig för eventuella extrakostnader detta innebär till en summa av maximalt 500 kr, t ex tillkommande transportkostnader eller behov av varuutbyte.

   Om Du inte kan ta emot en hemleverans, och vi inte kommit överens om att varorna lämnas utanför Din dörr, återsänds ordern. Butiken har då har rätt att debitera hela orderns värde.
 7. Reklamation, retur och ångerrätt
  1. 7.1 Reklamation och retur

   Om det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) är fel på en vara så har Du rätt att reklamera den inom tre år på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes. Sällanköpsvaror med synlig skada behöver även styrkas med foto.

   Om en vara är felaktig kommer Du att krediteras motsvarande varans värde alternativt få felet avhjälpt eller få varan omlevererad om det inte innebär en oskälig kostnad för Butiken.

   Vid betalning med kort kommer kreditering vid fel på någon vara att ske till samma kort som uppgavs vid order.

   Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen.
  2. 7.2 Ångerrätt

   Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du rätt att ångra Ditt köp inom 14 dagar från leverans av varan (”Ångerfristen”). Sådan ångerrätt gäller dock inte för exempelvis livsmedel, tidningar eller tidskrifter.

   Du som vill utöva Din ångerrätt ska skicka ett klart och tydligt meddelande om Ditt beslut om att ångra Ditt köp. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen. Ange ditt namn, adress och annan relevant information, t ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du önskar kan Du använda den ångerblankett som Konsumentverket tagit fram och som Du hittar här. För att Du ska hinna utöva Din ångerrätt i tid räcker det med att Du sänder Ditt meddelande innan Ångerfristen gått ut.
  3. 7.3 Verkan av utövad ångerrätt

   Vid utövande av ångerrätt ska Du på egen bekostnad returnera varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Du meddelat om beslut att utöva ångerrätten. Sällanköpsvaror som mottagits med hemleverans kan endast returneras med postombud. Retur med återkommande ICA-leverans eller till butik som inte är postombud är därmed inte möjligt i dessa fall.

   Vid utövande av ångerrätt betalar Butiken tillbaka värdet av varor som omfattas av ångerrätten inklusive leveranskostnader eller proportionerlig andel därav. Butiken förbehåller sig rätten att göra värdeminskningsavdrag i det fall Du har använt varan och detta har påverkat varans art, egenskap och funktion. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från och med den dag då Butiken tagit emot returnerade varor.

   Butiken kommer vid återbetalning att använda samma kontokort som har använts vid betalning, utan kostnad för Dig.
 8. Personuppgifter

  Både ICA och Butiken behandlar Dina personuppgifter i samband med köpet. Läs mer om behandlingen av Dina personuppgifter på www.ica.se/dataskydd. Beroende på val av betalning kan även Swedbank Pay komma att behandla Dina personuppgifter enligt sina villkor.

 9. Övrigt
  1. 9.1 Kontakt

   ICAs kundtjänst når du på telefon 033-47 47 94, e-post handlaonline@ica.se eller postadress Lagercrantz plats 3, 504 31 Borås. Adress, telefonnummer och e-post till Butiken finner Du i Nätbutiken.
  2. 9.2 Oförutsedda händelser

   Vid försenad eller utebliven leverans, som inte beror på Dig, kan Butiken enligt Konsumentköplagen (SFS 1990:932) under vissa omständigheter befrias från att fullgöra leveransen.
  3. 9.3 Tvist

   Om Du och Butiken inte kommer överens kan Du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Butiken medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

Senast uppdaterade den 15 september 2020