Vårt engagemang:

Vi ♥ Vallås

Vi ♥ Vallås handlar om att träffas över gränserna för att skapa en starkare gemenskap i vårt område.

Vi vill göra något som stärker gemenskapen för alla som bor och verkar här på Vallås. Det är grundidén till Vi ♥ Vallås. 

Vi är ICA-handlare i tredje generationen och känner väldigt många i området sedan länge. Vår butik är en samlingsplats dit många kommer varje vecka. Vi brinner för Vallås och det känns det naturligt att initiativet kommer från oss.  Vår förhoppning är att vi – boende, föreningar och företagare – ska lära känna varandra och få starkare vi-känsla. Sedan vill vi att vi tillsammans bygger en mer positiv bild av vårt område – för det är väldigt fint här!

Målet är att arbeta för ett attraktivare, säkrare och mer levande Vallås genom att stärka gemenskapen och bygga på samförståndet mellan stadsdelens alla invånare. Arbetet med att hitta sätt att träffas över gränserna kommer att fortsätta även framåt, vi tycker det är roligt att det händer saker som lyfter stadsdelen. Alla är vi grannar och det vill vi att alla ska känna!