Hållbarhet

Ögat, näsan, tungan och sunt förnuft

Hantera ”bäst före” och gör kloka inköp så minskar du matsvinnet. Vi jobbar dagligen med att minska matsvinnet i butiken. Det är en del av vår hållbarhetsstrategi. Här kommer några tips och tankar till dig som konsument för att få ner matsvinnet i hemmet. Det kommer få effekt både på miljön och din hushållskassa.

Hushållen slänger nämligen mer än 920 000 ton mat varje år! 71% av det totala matsvinnet i Sverige. 

Två av ett antal orsaker till detta är uppfattningen om ”bäst före-datum” och planeringen av inköp.

Mat blir inte farlig efter bäst före-datum om den har förvarats rätt. Ett enkelt sätt att minska svinnet är därför att först titta, lukta och smaka på maten. Våga lita på dina sinnen – om maten verkar okej går den bra att äta!
Och ju bättre du kan planera dina inköp desto mindre behöver du kasta.
Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en hållbar framtid.

Vår hållbarhetsvision

Vi på Flygfyren vill vara en del av ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Det betyder att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Ekologiskt - Vi vill att vi ska använda naturens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Socialt - Vi vill ha ett samhälle som där alla människor får en chans att leva och utvecklas på ett hållbart sätt.

Ekonomiskt - Vi vill ha ett ekonomiskt hållbart samhälle där det finns en trygghet och tillväxt för alla människor.

För ett levande Roslagen