Hållbarhet

Miljöarbete inomhus

Miljöarbete förknippas oftast med olika aktiviteter utomhus. Men det pågår även ett arbete innanför våra väggar i vår butik för att minska klimatpåverkan, något som man kanske inte tänker på som besökare. Det är ett arbete som hela tiden ligger högt upp på vår åtgärdsagenda, säger Andrea Sylvén, Projektledare hållbarhet på Flygfyren.

Många kanske tror att det är transporterna av varor som står för den största klimat- påverkan men det är det inte. Det är faktiskt butikerna. Därför är det viktigt att vi ständigt försöker ligga i framkant och investerar i moderna, miljöriktiga maskiner och produkter.

Locket på för kylan

Vi har till exempel bytt ut köldmedia i samt- liga våra frys- och kyldiskar för att minska vår klimatpåverkan. Dessutom har vi lock på frysdiskarna, dörrar på kylarna och gardiner på kylar och frysar för att skapa en jämnare temperaturkurva, vilket i sin tur minskar energiåtgången. Våra kunder är dessutom duktiga på att stänga lock och dörrar efter plockad produkt.

Egen uppvärmning via underjorden

Vi hanterar sen en tid tillbaka uppvärmningen av våra lokaler helt på egen hand med hjälp av vår bergvärmeanläggning. Det solen värmer upp på sommaren, värmer oss på vintern. Det finurliga är att systemet även ger oss kylan i våra kyldiskar. Och spillvärmen från kylarna pumpar vi åter ner i berget. Cirkeln är sluten som vi säger.

Ren el för att bli upplyst

Allt du kan se i butiken är upplyst av miljö- vänlig el. Det finns inget annat alternativ för oss utifrån vår valda hållbarhetsvision. Det handlar om el som är producerad via sol-, vind- eller vattenkraftverk i syfte att få ner växtgasutsläppen över tid.

Rena ytor med rent samvete

Att hålla rent i butiken är A och O för oss. Ingen vill vistas i en smutsig miljö. Men för att få rent har man historiskt använt sig av olika kemikalier, vilket förstås i slutändan inte är bra för miljön. Därför har vi övergått till kemikaliefri städning av vår butik – något som faktiskt har givit oss ett renare resultat. Som en parentes kan vi berätta att det varje år används ca 40–50 000 ton städ- och rengöringsmedel för att städa i hemmiljöer bara i Sverige.

Kassa kassar är inget för oss

Vi får ibland frågan om varför vi har kvar plastkassen. Svaret är att ur miljösynpunkt är påverkan i miljön minimal i jämförelse med många andra produkter. Dessutom är vår kasse tillverkad i så kallad grön polyeten. Kassen görs av sockerrör, vilket vid förbrän- ning ger 85% mindre fossilt koldioxidutsläpp mot vad oljebaserade kassar gör. Sockerrörs- kassen är dessutom 100% återvinningsbar och klimatkompenserad.

För ett levande Roslagen

För ett levande Roslagen är den devis som vi jobbar med på Flygfyren när det gäller vårt Hållbarhetsarbete. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något, avslutar Andrea.

Källa: ICA, Cleverclean

Vår hållbarhetsvision

Vi på Flygfyren vill vara en del av ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Det betyder att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Ekologiskt - Vi vill att vi ska använda naturens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Socialt - Vi vill ha ett samhälle som där alla människor får en chans att leva och utvecklas på ett hållbart sätt.

Ekonomiskt - Vi vill ha ett ekonomiskt hållbart samhälle där det finns en trygghet och tillväxt för alla människor.

För ett levande Roslagen