Hållbarhet

En tom burk ger en bra start i retur

Vi på Flygfyren har en stark tro på allas lika värde och vill bidra till att alla människor ska få möjligheten och förutsättningarna för ett bra liv. Sverige, och därmed vårt vackra Roslagen, är ett välfärdssamhälle där alla, oavsett bakgrund, ska ges samma förutsättningar i livet. Trots det finns det många som av olika anledningar lever i utanförskap.

Att leva i ett sådant utanförskap är tärande och exkluderar också människor från många möjligheter här i livet. Barn är särskilt utsatta när det kommer till utanförskap. Ett barn kan varken välja eller påverka sin uppväxtmiljö eller de förutsättningar familjen lever under.

RoslagsBlomman

RoslagsBlomman och dess grundare, Marie och Carina, arbetar för att jämna ut de olikheter som kan finnas mellan barn och ungdomar i Roslagen. Sedan 2013 arbetar vi tillsammans med Roslagsblomman för att ge barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer en möjlighet att delta i terminsvisa fritidsaktiviteter. Det är viktigt för barn att känna att de är en del av den sociala gemenskapen som fritidsaktiviteter bidrar till. Genom dessa får barnen känna sig sedda, uppskattade, delaktiga och ha roligt med sina vänner. Det tror vi är att lägga grunden för en positiv framtid!

Gåvoknappen

Sedan vårt samarbete inleddes 2013 har vi tillsammans sålt många RoslagsBlommor, samlat in många julklappar och varit med i auktioner.

Men det som gjort allra störst skillnad är att vi gjorde det möjligt för er kunder att bidra genom att bygga om vårt pantrum och lägga till en gåvoknapp, där ni har möjlighet att skänka ett bidrag till RoslagsBlomman via er pant. Gåvoknappen har varit en succé från start och tillsammans har ni kunder bidragit med cirka 85.000 kronor per år till RoslagsBlommans arbete. Ett litet bidrag från var och en som sammanlagt gör stor skillnad i människors, unga människors, liv.

Tryck på knappen!

Med detta vill vi därför uppmuntra alla våra kunder att använda gåvoknappen när ni har möjlighet. Kanske är det ditt bidrag som ger grannens barn, dotterns klasskompis eller sonens bästa vän möjlighet att delta i en meningsfull fritidsaktivitet.

I dagsläget hjälper RoslagsBlomman ungefär 60 barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer varje termin. Med din hjälp kan vi nå ut till ännu fler. Något som gynnar både individen och samhället i stort.

För en bättre och hållbarare framtid
– För ett levande Roslagen

Vår hållbarhetsvision

Vi på Flygfyren vill vara en del av ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Det betyder att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Ekologiskt - Vi vill att vi ska använda naturens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Socialt - Vi vill ha ett samhälle som där alla människor får en chans att leva och utvecklas på ett hållbart sätt.

Ekonomiskt - Vi vill ha ett ekonomiskt hållbart samhälle där det finns en trygghet och tillväxt för alla människor.

För ett levande Roslagen