Hållbarhet

En het potatis

Det är väl helt självklart i en jordbruksbygd som Norrtälje att vi har en lokal potatisleverantör. Potatis är ju en basprodukt på vårt middagsbord. När jag tog över butiken 1995 fanns Anjous potatis redan i huset. Han var då en tydlig potatisodlare från Roslagsbro som redan på 60-talet började odla och sälja. Sen har Pierre utvecklat verksamheten och är en stor leverantör av potatis. Idag ingår även grönsaker och fruktkorgar i utbudet. Han säljer till i princip alla i den här kommunen men även utanför kommungränsen. Han har växlat upp sin verksamhet på ett bra sätt, säger Classe Sylvén, handlare på Flygfyren.

Lösviktsgodis från naturen

Idag levererar vi totalt ca 2000 ton varav egenodlad potatis är ca 1500 ton. Merparten av försäljningen sker i Roslagens närområde. Efterfrågan är dock större än vad vi kan producera så därför har vi byggt upp relation med producenter i Mellansverige som har samma idé om odling och kvalité som vi själva för att kunna svara mot en ökad efterfrågan. Allt vi säljer är med andra ord producerat i Sverige. Sen har det även skett en förändring i vad kunderna önskar för produkt. Idag är det inte bara fast eller mjölig potatis man vill ha utan det är en hel palett av olika sorter som konsumenten önskar servera vid olika tillfällen till olika råvaror. Vi producerar inte mindre än fem olika sorter i vår verksamhet. Potatis är ju som lösviktsgodis idag. säger Pierre Anjou

Stenar i maskineriet

Men det är inte bara i Roslagen vi säljer. Vi levererar även till stockholmsbaserade verksamheter och till skolor i flera av Stockholms norra kommuner. Efterfrågan ökar och vi skulle gärna växa men det kräver mer odlingsbar yta och det har vi inte i närområdet. Marken i Roslagen är heller inte optimal då den består av mycket sten vilket gör den svårbearbetad. Men vi får en god smak på potatisen även om lerjord är att föredra då det ger en slätare och därför mer lättsåld produkt. Däremot har vi idag en överkapacitet när det gäller paketering så där finns det en möjlighet till att höja volymerna. Idag är vi 14 personer som jobbar på heltid i verksamheten och under högsäsong plockar vi in fyra-fem extra som håller verksamheten igång säger Pierre.

En knöl med historia

Man kan förledas att tro att potatis är en ursvensk produkt men så är icke fallet. Inka-folket i Sydamerika sägs vara de första som odlade denna rotfrukt vilket ska ha skett ca 200 år f.kr. och togs sen till Europa av spanjorerna på 1500-talet. Även om det skulle bli ett något ensidigt kostintag så ska vi människor kunna överleva på en diet bestående av endast potatis och mjölk, som innehåller A- och D-vitamin, vilka är de enda vitaminerna potatisen saknar. Dessutom är den 99,9 procent fettfri. Till sist är det värt att nämna att vi svenskar äter mer potatis än den genomsnittlige världsmedborgaren per år. 46,5 kilo/pers mot 33,3 kilo/pers.*

Vi måste bryta trenden

Därför är det sorgligt för att inte säga lite skrämmande att vår självförsörjningsgrad** på potatis idag är endast 70%, vilket betyder att vi äter mer än vad vi producerar. 1988 var den 110%***. Det här är förstås en trend som är oroande och som vi måste vända. Ett sätt är att öka produktionen av det lokalproducerade så vi kan minska vårt beroende av import. Här kan vi alla bidra. Vi som butik genom att stötta den lokala livsmedelsproduktionen och som konsument via aktiva val av produkter. ”För ett levande Roslagen” är den devis vi jobbar med på Flygfyren när det gäller vårt Hållbarhetsarbete. Tillsammans bidrar vi till ett levande Roslagen avslutar Classe.

*Svensk potatis
**Självförsörjningsgrad är ett mått som används för att ange hur stor del av de livsmedel vi köper som är producerade i Sverige.
***Källa: Jordbruksverket, SCB

Vår hållbarhetsvision

Vi på Flygfyren vill vara en del av ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Det betyder att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Ekologiskt - Vi vill att vi ska använda naturens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Socialt - Vi vill ha ett samhälle som där alla människor får en chans att leva och utvecklas på ett hållbart sätt.

Ekonomiskt - Vi vill ha ett ekonomiskt hållbart samhälle där det finns en trygghet och tillväxt för alla människor.

För ett levande Roslagen