Hållbarhet

Alla barn har rätt att känna sig uppskattade

I varje klass finns det barn och unga som inte blir sedda eller får bekräftelse. Det leder till att de inte ser möjligheter i sitt framtida liv och därför lätt kan hamna i en destruktiv livsstil, säger Admir Lucacevic, grundare av Idrott Utan Gränser.

Som invandrarbarn i ett segregerat bostads- område i Landskrona, hade Amir svårt att se ljust på tillvaron. Tack vara sin far började han spela basket, vilket kom att förändra allt. Admir började tro på framtiden. Och han såg hur idrotten blev räddningen för många med honom. Denna insikt var fröet till IUG. Sedan starten 2004 har tusentals ungdomar stöttats till att se möjligheter, tro på sig själva och delta aktivt i skola och idrottsliv.

Skolan och idrotten

IUG samarbetar med lokala föreningar för att introducera olika aktiviteter på idrottslektion- erna i skolan. På så sätt ges fler unga möjlighet att komma i kontakt med olika idrotter. Utbu- det varierar varje termin, men har alltid samma gemensamma knutpunkt; att intro- ducera och inspirera till mer rörelse för unga. Detta vet vi får fler att gå iväg och prova en idrott även efter skolan, vilket leder till att fler hittar just den idrott som de kan kalla sin egen.

Känslan av självkänsla

Man kan förledas att tro att det här är ett storstadsfenomen men problemet finns även här i Roslagen, nära dig och mig. Det finns barn och ungdomar här som saknar menings- fulla saker att göra på fritiden. Det tär på självkänslan. Tänk om alla dessa barn istället kunde ha roligt med sina vänner, känna sig sedda, uppskattade och starka. Med dessa tankar i bakhuvudet funderade vi på om det var något vi kunde göra åt saken. Det var det, säger Claes-Göran ”Classe” Sylvén, handlare på Flygfyren.

Därför kontaktade vi Roslagens Sparbank och Norrtälje kommun och berättade om IUG:s verksamhet i Sverige. Det blev starten på ett samarbete som startade 2015 och som pågår än. Vi har en stark tro på långsiktiga engage- mang. Det tar tid att genomföra förändringar, både fysiska och i sinnet, fortsätter Classe. För att få samhället att fungera och utvecklas krävs det att olika parter samarbetar som i det här fallet, då näringsliv och kommun aktivt kliver in och sätter gemensamma mål. Ensam är inte stark och därför välkomnar vi gärna fler in i den här grupperingen, säger Classe.

Hitta sin grej

Meningen är att barnen ska hitta ”sin grej” att ägna sig åt på fritiden. Den första aktiviteten här i Norrtälje var dans. Visst var det en och annan tuffing som inte ville vara med till en början, men som snart skulle utbrista: ”Asså, det bästa jag varit med om!”, berättar Christoffer Johansson, som är Verksamhetschef på Idrott Utan Gränser Roslagen.

Idag har IUG verksamhet i 15 skolor i kommu- nen, och fler ska det bli. Varje termin träffar man över 3 800 barn och ungdomar som ges möjlighet att hitta ”sin grej” istället för att i värsta fall hamna i ett destruktivt utanförskap. Det är fantastiskt när man på nära håll ser engagemanget från såväl ledare som barn.
Att vi tog initiativ till att starta IUG i Norrtälje kändes självklart, eftersom vi vill verka för ett levande Roslagen, den devis vi jobbar med här på Flygfyren när det gäller vårt Hållbarhets- arbete, avslutar Classe.

Vår hållbarhetsvision

Vi på Flygfyren vill vara en del av ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Det betyder att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Ekologiskt - Vi vill att vi ska använda naturens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Socialt - Vi vill ha ett samhälle som där alla människor får en chans att leva och utvecklas på ett hållbart sätt.

Ekonomiskt - Vi vill ha ett ekonomiskt hållbart samhälle där det finns en trygghet och tillväxt för alla människor.

För ett levande Roslagen