Hållbarhet

7 av 10 tomater importeras

På 1980-talet var Sverige i stort sett självförsörjande på alla viktiga baslivsmedel. Idag är vi nere på en självförsörjandegrad på under 50 procent. Det innebär att vi inom landets gränser just nu bara producerar mat som räcker till halva befolkningen, d.v.s. fem miljoner människor. Sverige klarar i dagsläget endast sitt eget behov av morötter, socker och spannmål.

Illustration

”Finland som har en jordbruksstrategi anpassad för småskalighet har en försörjningsgrad på egna livsmedel på 80 %. Detta trots att finska bönder har EU:s högsta produktions- kostnader. Danmark är ett stort exportland och har en försörjningsgrad på upp till 130 procent, medan Norge ligger ungefär i nivå med Sverige, men med en tredjedel så mycket åkermark”, säger Lars-Erik Lundqvist, LRF:s agronom och näringspolitiska expert.

Sent ska syndaren vakna

2017 tog Näringsdepartementet fram en livsmedelsstrategi med sikte på 2030 – den första att omfatta hela livsmedelskedjan. ”Den innebär en ökad och hållbar produk- tion av mat, vilket leder till fler jobb och en hållbar tillväxt i hela landet. Detta ger alla konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val”, säger Therese Frisell, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.

Man såg med andra ord problemet med dålig beredskap i självförsörjningen redan innan pandemin, men viruset kom att ställa frågan på sin spets. ”Det är ju först när någon blivit överkörd som man sätter upp ett övergångsställe”, som Therese uttrycker det.

Jobba för ett oberoende

”Utredningar i all ära, men handling är det som vi inom ICA värderar högst, säger Classe Sylvén, handlare Flygfyren. ”Vi har under många år jobbat för att lyfta fram det närproducerade på både nationell och regional nivå. Dels ur den viktiga miljöaspekten, men också för att minska sårbar- heten i livsmedelsförsörjningen; så att vi kan leverera matvaror till våra kunder, oavsett kriser, strejker eller andra omvärldsfaktorer. Vi minskar vårt beroende av importerade matvaror helt enkelt”, fortsätter Classe.

Ett levande Roslagen

På Flygfyren har vi under många år jobbat meddevisenFörettlevandeRoslagenoch menar det fullt ut. Redan 1999 skrev vi avtal med Roslagskött och idag har vi drygt 30 lokala leverantörer som vi samarbetar med. Vi vill hjälpa lokala producenter så gott vi förmår; dels genom att sälja deras produkter, men även genom att på andra sätt vara delaktiga i deras utveckling. Livsmedels- försörjning på lokal nivå är en del i vårt hållbarhetstänk på Flygfyren. Lokalproducerat är det som är mest hållbart ur ett miljöperspektiv idag. Det viktiga är att vi tänker och agerar både på kort och lång sikt.

”Frukten av det vi planterar idag kanske jag inte ens kommer få uppleva. Då blir det en positiv present till nästa generation”, säger Classe.

Ökad efterfrågan av lokalproducerat

Glädjande nog efterfrågar också våra kunder lokalproducerat. Vi har sett en markant ökning i efterfrågan. Inte minst hos våra yngre kunder är medvetenheten stor. Deras engagemang gällande hållbarhetsfrågor märker vi tydligt i våra sociala medier.

”Vi jobbar hårt för att svara upp mot denna efterfrågan och vår förhoppning är att inom ensnarframtidblandannatkunnavisaatt7 av 10 tomater är svenska. Och helst odlade av våra lokala producenter såklart”, säger Tommy Larsson, supportchef på Flygfyren.

Källa: LRF, ICA, artiklar LAND, DI

Vår hållbarhetsvision

Vi på Flygfyren vill vara en del av ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Det betyder att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Ekologiskt - Vi vill att vi ska använda naturens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Socialt - Vi vill ha ett samhälle som där alla människor får en chans att leva och utvecklas på ett hållbart sätt.

Ekonomiskt - Vi vill ha ett ekonomiskt hållbart samhälle där det finns en trygghet och tillväxt för alla människor.

För ett levande Roslagen