Vilka krav ställer vi på leverantörer?

rapsfalt

Vilka krav ställer vi på leverantörer?

Vi på ICA är mycket intresserade av att utveckla vårt sortiment och börja samarbeta med nya leverantörer. För att kunna garantera att produkter som säljs ur våra ICA-butiker är av god kvalité ställer vi på ICA ett antal krav på våra leverantörer och de produkter som levereras till oss. Kvalité, Miljö, Hälsa och Etik är områden som ICA prioriterar högt och där vi tagit fram riktlinjer.

Vi vill ligga långt fram i utvecklingen och även vara med och driva utveckling av dessa områden inom svensk- och europeisk detaljhandel. Produkten skall tillföra konsumentnytta till ICAs sortiment. Vi på ICA försöker hålla ett effektivt sortiment som våra konsumenter efterfrågar. Detta gör vi för att vara kostnadseffektiva och erbjuda en bra mix av prisvärda produkter.

Vi ber därför nya leverantörer att analysera det sortiment som redan finns på marknaden och bedöma vad eventuella nyheter tillför innan ICA kontaktas. Vi eftersträvar också affärsrelationer med långsiktiga partners.

Våra leverantörer

Finns det någon produkt hos oss du är speciellt nyfiken på och vill veta mer om? Här är länkar till några av våra leverantörers hemsidor.

Janne Johansson, köpman