Vi 💚 hållbarhet

Vi 💚 hållbarhet

Som ICA-butik har vi ett ansvar att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det innebär bland annat att vi hjälper dig som kund att göra hållbara val. Hos oss hittar du ett brett ekologiskt sortiment samt ett rikt utbud av råvaror från trakten. Lokala leverantörer gör vår bygd levande genom fler jobb och ett hållbart och nära mathantverk, vilket vi såklart vill stötta. Här i butiken jobbar vi aktivt med att sänka vårt klimatavtryck. Vi använder grön el, källsorterar och har satsat på en kylanläggning med värmeåtervinning. Alla kan göra något för en god morgondag.

Ekologiskt

Vi älskar mat som framställs på ett naturligt sätt. Vi är därför stolta över att kunna erbjuda dig som kund ett brett utbud av ekologiska varor med stor hänsyn till människan, djuren och sist men inte minst naturen. 

Lokalproducerat

Vi älskar lokalproducerad mat, både för att det är gott och för att bidra till en levande bygd. Mat som produceras i närheten av oss innebär dessutom minskade transportbehov och har en lägre klimat- och miljöpåverkan än konventionellt producerad mat.