Hälsa

Receptfria läkemedel

I ICAs butiker säljs receptfria läkemedel som kan hjälpa mot vanliga besvär som värk, feber, allergi eller halsbränna.

Olika typer utav läkemedel. En box, en flaska och en pippett.

Det är inte alla ICA-butiker som säljer receptfria läkemedel. Utbudet kan variera eftersom butikerna själva, utifrån plats, har möjlighet att anpassa sortimentet. Gemensamt är dock att alla receptfria läkemedel säljs avskiljt från annat sortiment som inte är läkemedel. Personal kommer också att finnas i närheten.

De produkter som finns i ICAs butiker är utvalda av Läkemedelsverket och får enbart köpas av personer över 18 år.

Varför har ICA receptfria läkemedel?
Vi tror att vardagen blir enklare när det går att köpa huvudvärkstabletter och andra receptfria läkemedel samtidigt som maten, särskilt när öppettiderna är generösa. Därför har ICA länge verkat för att få sälja ett urval av receptfria läkemedel i sina butiker.

Det är bra att det finns strikta regler och förordningar från Läkemedelsverket som ICA måste följa. Vi vill att ICAs kunder ska kunna känna sig trygga med att köpa receptfria läkemedel i sin matbutik.

Vilken hjälp kan du få i butik?
På ICA informerar vi gärna om de läkemedel vi säljer, men vi får enligt Läkemedelsverket inte ge råd om vilka du ska välja. Informationen som finns tillgänglig i ICAs butiker baseras på Fass. Fass står för Farmaceutiska specialiteter i Sverige, och är en uppslagsbok som innehåller alla läkemedel som är godkända i Sverige.

Läs mer på www.Fass.se.

Hur informationen om receptfria läkemedel finns tillgänglig i ICAs butiker kan variera. Vissa har informationen i sin kundkortsterminal, andra har Fass uppslagsverk i butiken eller erbjuder möjligheten att söka information via Fass.se.

Det finns också alltid utförlig information om läkemedlet på förpackningen samt på bipacksedeln som ligger inuti.

Är det säkert att köpa receptfria läkemedel i en ICA-butik?
Innan en ICA-butik får sälja receptfria läkemedel måste vissa krav uppfyllas. Dels måste en anmälan lämnas in till Läkemedelsverket, dels måste butiken ha ett egenkontrollprogram och slutligen måste personalen ha genomgått en utbildning i hur man hanterar läkemedel på rätt sätt. Det kan också kännas bra att veta att all information som finns i butikerna om receptfria läkemedel är granskad och godkänd av farmacevter.

Fakta om receptfria läkemedel
Produkterna har valts ut av Läkemedelsverket, är välkända för de flesta och har funnits att  köpa fritt på apoteket under lång tid.
Läkemedlen säljs under uppsikt och väl åtskilda från övrigt sortiment.
Bara de som är över 18 år får köpa dem.
Vi informerar gärna om de läkemedel vi säljer, men ger inte råd om vilka du ska välja.
All butiksinformation baseras på Fass och är granskad av farmacevter.