Reklamationsrätt

På Maxi värdesätter vi alltid hög kvalitet och vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du handlar hos oss. Du har därför alltid rätt att reklamera en vara eller produkt som inte motsvarar rätt kvalitet. 

För varor på Hem & Fritid har ICA som generell regel 30 dagars öppet köp/bytesrätt med obruten/oskadad förpackning. Kosmetik- och hygienprodukter, kyl- och frysvaror samt läkemedel och presentkort bytes ej/kan ej returneras.  

Som konsument har du enligt konsumentköplagen tre års reklamationstid, dvs. rätt att klaga på en produkt som är felaktig. Det är dock viktigt att du reklamerar så snart du upptäcker felet och inom skälig tid. ICA hjälper då till med reparation av produkten/kontakt med leverantörernas serviceverkstäder alternativt byter ut produkten till en ny. Som regel ska du alltid visa ditt kvitto för att kunna styrka när produkten köptes.

Reklamationsrätten omfattar ursprungliga fel, dvs. fel som har funnits redan vid köptillfället och inte beror på konsumentens handhavande, såsom exempelvis onormalt slitage, vanvård eller någon form av yttre påverkan såsom tappskada. Under de två första åren efter köptillfället åligger det ICA som säljare att visa att felet inte är ursprungligt, dvs. att felet har uppkommit efter konsumentens köp. År tre efter köpet är det upp till konsumenten att visa att felet ska ses som ursprungligt.

Utöver konsumentköplagen har vissa leverantörer garantier som sträcker sig längre än lagens regler. Villkoren för sådana leverantörsgarantier framgår av leverantörens information och garantifrågor hanteras direkt mellan konsumenten och leverantören.

Reklamationsrätten vid köp som görs av företag, dvs. inte konsument, regleras i köplagen. Enligt köplagen kan köparen reklamera fel på en vara inom två år från köptillfället. Vid frågor kan du alltid kontakta ICAs Kundservice här, eller personal i din närmaste ICA Maxi-butik.