Allmänna villkor

Särskilda villkor Papricaklubben

Utöver Allmänna villkor för ICAs lojalitetsprogram gäller följande:

1. Papricaklubben

Papricaklubben är en barnklubb som ICA Sverige AB* (ICA) erbjuder barn till kunder som är stammis på ICA. Medlemskap innebär att kund med barn som är med i klubben får ta del av särskilt framtagna erbjudanden och event från ICA och de ICA-butiker som tillhandahåller Papricaklubben, som till exempel klubbtidning och uppvaktning i samband med barnets födelsedag. Papricaklubben nns initialt enbart i ICA Kvantum-butiker, men andra ICA-butiker kan på sikt tillkomma. Utskick inom ramen för Papricaklubben adresseras till ansökande kund i egenskap av barnets vårdnadshavare.

 

2. Villkor för att vara med i Papricaklubben

För att kunna vara medlem i Papricaklubben måste:

  • kundens barn vara mellan 0-12 år men inte fyllt 13 år; och
  • kunden vara stammis på ICA

 

3. När upphör medlemskap i Papricaklubben?

Medlemskapet upphör automatiskt när villkoren enligt punkt 2 ovan inte längre är uppfyllda eller när Papricaklubben läggs ned eller medlemskapet sägs upp.

Medlemskapet upphör också om kunden inte identifierat sig som stammis för det konto som är knutet till ansökan om medlemskap under 12 kalendermånader i följd. 

När medlemskapet upphör raderas de uppgifter som kunden lämnat om sitt barn. De övriga avtal kunden har ingått, såsom Allmänna villkor för ICAs lojalitetsprogram fortsätter dock att gälla.

 

4. Uppsägning av medlemskap i Papricaklubben

ICA har rätt att säga upp medlemskap i Papricaklubben med två (2) månaders varsel.

Kund har alltid rätt att avsluta Papricaklubben omedelbart.

 

5. Hantering av Personuppgifter

Läs hur vi hanterar personuppgifter på ica.se/dataskydd

 

6. Villkorsändringar

Villkoren kan komma att ändras av ICA. Information om villkorsändringar sker via post till kund.

 

7. Kontaktuppgifter

Vid uppsägning eller andra frågor rörande Papricaklubben kontakta ICA Kundkontakt på ica.kundservice@ica.se eller på telefon, 033-47 47 90.