Återkallelse

ICA återkallar ICA Kycklingbullar 350 gram som en försiktighetsåtgärd

ICA återkallar ICA Kycklingbullar 350 gram som en försiktighetsåtgärd efter att det påträffats listeria i en annan produkt som tillverkas på samma fabrik där ICA Kycklingbullar 350 gram tillverkas. 

Inga provsvar har påvisat förekomst av listeria i ICAs produkt, men som en försiktighetsåtgärd återkallas hela partiet. I och med återkallelsen stoppas ICA Kycklingbullar 350 gram för all försäljning i butikernas kassor.

Listeriabakterier dör vid 70 graders upphettning.

ICA beklagar det inträffade och uppmanar alla kunder som har köpt denna produkt att kontakta ICAs kundkontakt på telefon 020-83 33 33 (öppet vardagar, måndag – fredag) alternativt lämna tillbaka produkten i butiken där den är köpt.  Information finns också på ICA.se.

För mer information

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52