Klimatkompenserade projekt för ICAs ägg

Våra projekt inom klimatkompensation för ägg

Vi klimatkompenserar för ägg i tre certifierade projekt. Här kan du läsa mer om projekten!

Khasi Hills, bergsområde i Indien

Vi klimatkompenserar i projekt som är noggrant utvalda tillsammans med vår partner South Pole för att säkerställa att de bidrar till klimatnytta och hållbar utveckling. Alla projekt är tredjepartscertifierade av minst två olika oberoende standarder. För oss har det varit viktigt att hitta projekt som vi är säkra på är additionella, det vill säga att de inte hade hänt utan vårt och andras bidrag genom klimatkompensation, att vi kan vara trygga i att den beräknade klimatnyttan uppstår, och att projekten inkluderar lokala samhällen och bidrar positivt även till andra aspekter av hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om hur ICA Gruppen kompenserar utsläppen från sin egen verksamhet.

Projekten vi valt för att klimatkompensera för ägg bidrar till klimatarbetet på olika sätt. Genom utbyggnad av solenergi ersätts fossil energi med förnybar, genom att bevara skog binds koldioxid från atmosfären, och genom att skapa biogas från avfall genereras förnybar energi samtidigt som utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan förhindras.

CYY Wastewater

Detta projekt syftar till att ta vara på det restvatten som kommer från produktionen av kassavastärkelse i Thailand. Vattnet är fullt med metangas, som när det lagras i dammar skapar växthusgaser som är 21 gånger kraftfullare än koldioxid. Genom projektet omvandlas restvattnet till biogas vilket i sin tur genererar elektricitet. Förutom de miljömässiga fördelarna där man tar hand om 850 000 kubikmeter restvatten skapar projektets det jobbtillfällen och bidrar till att fler hushåll i området kan använda sig av förnybar el.

Siam Solar Energy

Thailand är en av Asiens största energikonsumenter, och idag kommer 80 procent av landets energi från fossila bränslen. Genom Siam Solar Energy-projektet har hittills tio solcellsparker byggts i Kanchanaburi- och Suphanburiprovinsen. Varje park genererar 10 MW som distribueras till det nationella kraftnätet. Förutom att projektet påskyndar omställningen till förnybar energi, bidrar det till en kompetenshöjning inom solenergi, skapar arbetstillfällen och förbättrar infrastrukturen i provinserna.

Kariba REDD+

De senaste 20 åren har en tredjedel av Zimbabwes vackra och livsnödvändiga regnskogar avverkats. Anledningarna är många: landet har varit hårt drabbat av krig, social oro och snabb befolkningsökning. Genom Kariba-projektet skyddas och bevaras ett stort område med skog, vilket utöver klimatnyttan främjar biologisk mångfald. Samtidigt bedrivs projektverksamhet inom bland annat regenerativt jordbruk, biodling och brandhantering. Projektet bidrar också till lokal samhällsutveckling, genom att stödja lokal hälso- och sjukvård och utbildning.