Säker mat från jord till bord

Säker mat från jord till bord

Matro. För oss på ICA innebär det också att veta att maten är säker. Vi arbetar noggrant genom alla led från produktion till butik för att du ska få fräsch och bra mat varje dag. Till exempel ställer vi höga krav på djuromsorg, kvalitet och hantering av råvaror och produkter.

Köttets ursprung

Ursprung

Svensk livsmedelsproduktion, omsorg om djuren och god import av utländska produkter är viktiga frågor för oss. Grunden i vårt arbete med djuromsorg är vår kvalitetspolicy som säger att ICA så långt det är möjligt ska säkerställa god djuromsorg.

Säkra leverantörer

För oss på ICA är förtroende viktigt. Vi vill att våra kunder kan vara säkra på att få bra varor hos oss. Därför ställer vi krav på alla våra leverantörer och deras underleverantörer.

tillsatser

Tillsatser - inga hemligheter

Vad gömmer sig bakom E-numren och behövs verkligen tillsatserna i maten? I Sverige kan ICAs kunder ta hjälp av en sms-tjänst för att få veta mer om tillsatserna.

kvalitet i butik

Kvalitet i butik

Matkvalitet är en av ICAs viktigaste frågor och arbetet med att utveckla säkerheten för livsmedelshantering i butik pågår på flera fronter. Projektet ”Kvalitet i butik” startades 2008 för att ytterligare stödja butikernas kvalitetsarbete. I samband med detta föddes idén att införa en ny standard som garanterar att alla butiker håller samma kvalitetsnivå.

Hantera maten

Så hanterar du maten

Fin, fräsch och säker mat. Exempel på vårt kvalitetsarbete är att all vår personal får utbildning i livsmedelssäkerhet. Den kunskapen delar vi gärna med oss av så att du också kan hålla dina färskvaror lika fina och fräscha även hemma.