Etisk handel på mänskliga villkor

Etisk handel - ICAs märkningar

ICA gör affärer över hela världen. Därför måste vi också ta ansvar över gränserna. Många av våra varor kommer från delar av världen där orättvisor och osäkra arbetsförhållanden är vanliga. Vi jobbar på flera sätt för att se till att våra produkter produceras på schyssta villkor.

Handel på mänskliga villkor

Handel på mänskliga villkor

De flesta av våra varor kommer från ICAs hemmamarknader. Men många varor kommer också från leverantörer i länder med orättvisor och osäkra arbetsförhållanden. Vi jobbar på flera sätt för att se till att alla medarbetare i produktionen har acceptabla arbetsvillkor.

På plats i Asien

På plats i Asien

Sedan 2008 har vi inköpskontor i Hongkong, Kina och Vietnam. Att finnas på plats hos leverantörerna har underlättat arbetet och lett till bättre förståelse för vad vi menar med socialt ansvar i våra avtal med dem.