Vår butik är kvalitetscertifierad

Vi tycker det är viktigt med kvalitet. Vi är stolta över att vår butik är kvalitetscertifierad enligt en opartisk revidering och certifiering av tredjepart.

Kvalitetsstansvarig i vår butik

Vi har blivit certifierade enligt den nya branschstandarden "Svensk standard för livsmedelshantering i butik". Det är ett kvitto på att du kan lita på maten du köper hos oss. Inte för att det skiljer så mycket mot hur vi jobbat tidigare, men att vi fått diplom på att vi är en trygg matbutik är förstås väldigt roligt.

Titta efter skyltar i butiken med symbolen för kvalitetscertifiering så berättar vi om hur vi säkrar kvaliteten på våra livsmedel. Kunskapen kan du ha nytta av för att hålla maten fräsch och fin även hemma.

Några exempel på viktiga rutiner i vårt kvalitetssystem

Datum och tider

Det är viktigt att rengöra all utrustning regelbundet. Därför innehåller våra renhållningsrutiner inte bara hur allt ska rengöras, utan också av vem, hur ofta och hur det ska kontrolleras.

Temperatur – frys

Kvaliteten kan bara garanteras om fryskedjan är intakt. Därför övervakas frysdiskarna så att de alltid håller minst -18°C. I öppna frysdiskar lastar vi inte högre än att även det som ligger överst håller minst -18°C.

Temperatur – kyl

Alla färskvaror kräver kyla, därför kontrollerar vi regelbundet våra kyldiskar. Vi kontrollerar också att kylvaror har rätt temperatur när de anländer från leverantören, annars returneras varorna.

Hygien och renhållning

Utrustningen vi använder är lätt att göra ren. Särskilt viktigt är rena knivar och skärbrädor. Likaså rena händer – handhygien ingår i våra rutiner och vi använder alltid plasthandskar när vi hanterar oförpackade livsmedel.

Utbildning

All vår personal har utbildning i livsmedelshygien och de som hanterar oförpackade livsmedel har en fördjupad utbildning. I butiken finns dessutom en person som är ansvarig för vårt kvalitetssystem och kvalitetsarbete.

Dokumentation

Alla kontroller är dokumenterade så att vi kan gå tillbaka i papperen. Vi arkiverar även all dokumentation från våra leverantörer, så att vi alltid kan spåra varje livsmedel minst ett steg tillbaka i kedjan.

Hantering och märkning

Vi har rutiner för att rätt information såväl vad gäller ursprung, som datum och innehåll följer med produkten hela vägen ut i hyllan. På oförpackade produkter finns korrekt ingrediensförteckning tillgänglig.

Säkra leverantörer

För oss på ICA är förtroende viktigt. Vi vill att våra kunder kan vara säkra på att få bra varor hos oss. Därför ställer vi krav på alla våra levereantörer och deras underleverantörer.

Produktkvalitet

På iCA jobbar märkningsexperter som granskar alla våra ingrediensförteckningar och annan förpackningsinformation så att de uppfuller lagstiftning och ICAs krav.