ICAs Goda Affärer

ICAs Goda Affärer

För oss på ICA Maxi Stormarknad Nacka är ICAs Goda Affärer en självklar prioritet. För oss innebär den att vi gör vårt bästa för att kunna säkra att vi är en god sammhällsaktör mot såväl våra kunder, våra medarbetare, naturen och djurlivet.

 

icas goda affärer

Vi på ICA Maxi Stormarknad Nacka arbetar aktivt utefter ICAs Goda Affärer och för oss betyder detta framförallt att vi tillsammans med ICA arbetar med att säkra vår kvalitet och säkerhet i vår livsmedelshantering. Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med ICAs kvalitetscoacher för att nå alla rätt när det gäller just livsmedelshantering och matsäkerhet. Därmed arbetar vi utefter svensk standard för livsmedelshantering och erhåller en kvalitetscertifiering som vi förnyar med jämna mellanrum. Detta sker via en tredje part som inspekterar vårt arbete i samtliga avdelningar. 


En viktig del i att kunna säkra vårt ansvar som livsmedelshandlare är även att arbeta aktivt med våra leverantörer för att klargöra vad vi förväntar oss av dem när det gäller miljö, socialt ansvar och matkvalitet. Här arbetar vi tillsammans med ICA för att alla våra leverantörer erhåller ett aktivt miljöarbete. Detta samt att deras ingrediensförteckningar är tillgodoseende utefter lagstiftning och kundernas behov. För oss är det oerhört viktigt att vi gör vad vi kan för att påverka våra leverantörer att tillgodose våra kunders behov.

Att främja våra kunders hälsa är likaså det något vi ser som en viktig uppgift i vår butik. Detta arbetar vi med genom att vi erbjuder våra kunder att i butiken träffa legitimerade dietister. Vi är också aktiva i ett projekt med Nacka kommun under namnet ”God hälsa för alla” där målet är att främja så väl fysisk som psykisk hälsa för alla i Nacka kommun oavsett förutsättningar. 

ICAs Goda Affärer innebär också att vi värnar om vår miljö genom vår svanencertifiering samt ekologiska och miljömärkta sortiment. Vi satsar även på att erbjuda er kunder varor som är märkta med bland annat Fairtrade, Rainforest Alliance och UTZ Certified för att öka vårt gemensamma sociala ansvarstagande. Vi deltar också i Fairtrade-fika för att uppmärksamma våra kunder på Fairtrade och deras arbete för att minska fattigdomen i världen.  I fråga om socialt ansvartagande är naturligtvis vår sponsring och våra samarbeten en viktig del där vi valt att satsa extra hårt på att göra insatser till förmån för vårt närområde.

 Vi på ICA Maxi Stormarknad Nacka vill genom ICAs Goda Affärer vara en positiv kraft i samhället vars främsta fokus är ni som kunder. Genom att ta hand om våra medarbetare och värdera deras kompetens anser vi att vi är på en god väg att förverkliga dessa ståndpunkter i vår butik men resan tar aldrig slut och ICA Maxi Nacka vill ständigt ligga i framkant även när det gäller ICAs Goda Affärer.

Vill du veta mer om ICAs Goda Affärer?

ICAs Goda affärer

Etisk handel på mänskliga villkor.

Svensk dagligvaruhandel

Vill du dessutom veta mer om hur ICA ställer sig till frågor som bland annat antibiotika, GMO, PVC eller dansk kött? ICAs kundtjänst har svar på de vanligaste frågorna.