ICA Maxi Nacka

GDPR

Det är viktigt för oss på ICA MAXI Nacka att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi för inte vidare dina personuppgifter till andra aktörer.

Kamerabevakning

ICA MAXI Nacka använder i enlighet med dataskyddsförordningen kamerabevakning med hänsyn till säkerhet, ordning samt förebyggande av brott.

Inspelat material sparas max 60 dagar.

 

Du har rätt att begära dina uppgifter raderade från vårt system. Om så är fallet eller om du har andra frågor kring våra övervakningskameror hänvisas till ansvarig. Mathias Kärling som nås på följande mejl: mathias.karling@maxi.ica.se

Observera att begäran eller frågorna måste ställas skriftligt till ovanstående mejl.

 

Om du upplever att vi på Maxi Nacka inte följer dataskyddsförordningen kopplat till kamerabevakning går det bra att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på följande nummer: 08-657 61 00 alternativt mejl: imy@imy.se

 

Personuppgifter

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på social medier och dina rättigheter, eller ställa en fråga kring detta, vänligen läs mer på www.ica.se/dataskydd