Vi tänker framåt

Vi tänker framåt

Varmt välkommen till din miljövänliga stormarknad! Vi arbetar kontinuerligt med att bli så miljösmarta som möjligt. Vi är redan Svanenmärkta och miljömärkta enligt Miljöbyggnad nivå silver. Detta märker du som kund genom lågenergibelysning, dörrar på alla kylar, plastpåsar av förnybar råvara och klimatsmart värme. Bakom kulisserna så källsorterar vi, använder belysning med rörelsesensorer, värmeåtervinning, och har bara energisnåla system och vi använder endast Svanenmärkta rengöringsmedel. Vi försöker steg för steg göra saker bättre för vår miljö. Och ett steg i rätt riktning tycker vi är att satsa på solenergi. Vi har installerat hela 1600 kvadratmeter solceller där. Panelerna förväntas producera cirka 230 000 kWh per år, vilket motsvarar hela 45 villors årsförbrukning. Klimatsmart val eller hur!

Vår Svanenmärkning är ett kvitto på att du alltid kan lita på ett brett sortiment av miljömärkta, ekologiska och rättvisemärkta produkter. Hos oss möter du engagerad personal som verkligen brinner för de dem gör, och i vår butik så arbetar vi ständigt för att minska vår miljöpåverkan. Våra certifieringar agerar kvitto på att vårt miljöarbete verkligen lönar sig - och hur vi kan förbättra det ännu mer. Vi är riktigt stolta över vårt miljöarbete - och hoppas du hjälper oss på vägen genom att själv göra miljösmarta val!

Detta gör vi bland annat:

Energiåtervinning & värmeåtervinning

Vi tar vara på all energi i butiken och låter ingenting gå till spillo. Värmen i butiken är klimatstyrd utefter vädret utomhus, och alla kylar & frysar detsamma. Är det varmt ute, så återvinns kylan från frysarna till exempel. Med bra isolering så hålls värmen inne i butiken, och därmed krävs mindre energi för att värma upp en stor lokal. Elen som vi använder är ursprungsmärkt från förnybara källor, så som vind och vatten.

ICAs Goda Affärer

För oss på ICA går ett medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang hand i hand med långsiktig lönsamhet. Våra kunder och andra parter ska känna trygghet och förtroende för oss och vår verksamhet. CAs Goda Affärer handlar exempelvis om att vi ska försäkra oss om att vi har trygga varor i sortimentet. Leverantörer och produkter ska leva upp till våra krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvar. Vi ska arbeta med att minska vår egen klimat- och miljöpåverkan. Andra viktiga frågor är mångfald, hälsa och vår roll i samhället.

ICA-Handlare för miljön

I Sverige finns det cirka 1530 ICA-Handlare. Tillsammans agerar vi i samverkan för miljön. Det innebär att vi samarbetar för att bli miljösmarta i alla led, från kontor till logistik och butik. Tillsammans kan vi åstadkomma en hel del, och visionen är att vi ska minska ICAs klimatpåverkan med 30% tills 2020. 

Vi är en Svanenmärkt butik

I Sverige finns fler än 200 Svanenmärkta butiker och vi gör alla en stor insats för miljön. Vi har ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta varor, sparar el, sorterar vårt avfall, använder miljömärkta rengöringsmedel och har satt upp tydliga mål för vårt miljöarbete. Vi gör det helt enkelt lätt för dig som konsument att bidra till en bättre miljö. Och ditt val gör skillnad. Tillsammans gör vi Sverige grönare!

Läs mer om vad vi gör gällande Svanenmärkningen till vänster.