Cancerfonden - Rosa Bandet

Cancerfonden - Rosa Bandet

Cancerfonden är en fristående, ideell organisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar de med att finansiera forskning, sprida kunskap och påverka samhället.

Rosa Bandet-kampanjen genomförs under oktober varje år med syfte att sprida kunskap om bröstcancer och samla in pengar till forskningen mot kvinnors vanligaste cancersjukdom. 

Så här stödjer ICA Maxi Haninge

ICA koncernen, och därmed vi, är huvudsponsor till Cancerfondens initiativ kring bröstcancer. Oktober är som numera många vet en ”rosa månad”. Det känns fantastiskt bra, att kunna bidra till den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och veta att pengarna går till fortsatt forskning och initiativ för att bekämpa bröstcancer. ICAs Rosa Bandet kampanj inbringade enastående 47 miljoner 2019, där vi som ICAs största butik och våra kunder bidrog på ett fint sätt.