Parkering

Parkering

Vi har fri parkering, utan P-skiva, med generösa parkeringsrutor, under våra öppettider. Vänligen respektera de speciella platserna för handikappade och familjer. OBS! Parkeringen är låst nattetid mellan kl. 22.30 - 06.45.

F: Hur många parkeringsplatser har ni?
S: Vi har 460st P-platser.

F: Är parkeringen öppen dygnet runt?
S: Parkeringen är låst nattetid mellan kl. 22.30 - 06.45.

F: Har ni Familjeparkering?
S: Ja, 12 st

F: Vad är det för skillnad på familjeparkering och en vanlig parkering?
S: Våra familjeparkeringar är bredare och nära vår in-/ utgång. Att parkeringen är bredare gör att föräldrar ska ha en bättre inblick i vad som händer runt bilen, att de har bättre plats att ta in/ut barnen och eventuella bilbarnstol och detta även förhindrar parkeringsskador.

Våra familjeparkeringar gör att småbarnsfamiljen inte behöver gå långa sträckor över en parkering där barnen riskerar att bli påkörda då de kommer ut mellan bilar eller om någon backar ut från en parkering.

F: Finns det handikappparkeringar?
S: Ja, vi har 12st handikappparkeringar, närmast entrén runtom, varav en, närmast Onlinen, med eluttag.

F: Finns det parkering för MC?
S: Ja, vi har misnt 4st MC parkeringar.

F: Vad kostar det att parkera i timmen?
S: Du parkerar gratis på vår parkering, ingen P-skiva behövs