Miljöcertifiering

Miljösmart butik

Läs mer om hur vi på Maxi Torslanda jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor i butiken. Bland annat inom områden som matsvinn, energi och plastanvändning.

I november 2023 blev vi certifierade enligt ”ICAs kriterier för en miljösmart butik”. Kriterierna bygger på miljölagstiftningen och ICAs mål för att minska klimatpåverkan. Märkningen Miljösmart Butik innebär att vi har tydliga mål och löpande uppföljning av vårt miljöarbete inom områden som matsvinn, energi och plastanvändning. Alla kan göra något för en god morgondag, därför vill vi också guida dig som kund till mer hållbara val och erbjuder ett brett sortiment av ekologiska och miljömärkta produkter.

Läs mer om vad det innebär att vara en Miljösmart butik

Några exempel på hur vi minskar vår miljöpåverkan:

 • Vi har bytt ut vår allmänbelysning, och övrig belysning, i butiken och på lagret  till lågenergilampor.
 • Alla våra kylar och frysar i butiken drivs av naturlig köldmedia.

 • Vi har förbättrat och utvecklar ständigt vårt sortiment av ekologiska produkter och erbjuder ett brett sortiment av andra hållbarhetsmärkta produkter, så som KRAV-märkta och MSC-märkta. 
 • Vi har ändrat vår nattstyrning av belysning så att vi förbrukar så lite el som möjligt nattetid.
 • Vi erbjuder endast papperspåsar/matavfallspåsar eller flergångspåsar i vår frukt- och grönt- avdelning

 • Vi har en solcellsanläggning på vårt tak och använder bara förnyelsebar energi.
 • Vi har laddplatser för elbilar på vår parkering.  
 • Vi har säckmaskiner för pantning för att det ska vara snabbt och smidigt att panta hos oss.

 • Vi jobbar aktivt med att minska vårt matsvinn. T.ex. har vi en "Ät snart kyl" där vi räddar mat tillsammans med er där vi sänker vi priset på varor som börjar närma sig sitt bäst-före-datum.

 • Vi ger frukt & grönt och andra varor till Lilla holms förskola flera gånger i veckan.

 • Vi förädlar mycket av i vår produktion t.ex. gör vi egna skorpor på gårdagens baguetter och skorpor på gårdagens bullängder i vårt Bageri. I vår restaurang arbetar vi också aktivt med förädling.
   
 • Välj gärna våra flergångskassar. De kan du använda om och om igen. 

  • Natur och Miljöboken
   Genom att vara med och sponsra Natur och Miljöboken lär vi våra barn, deras familjer om naturen och en hållbar livsstil! Sedan 1995 har utgivningen av Natur & Miljöboken skett till över 5 miljoner elever i Sverige. Ett faktagranskat, inspirerande och framförallt aktuellt läromedel i natur- och miljökunskap. Läs mer här!
   

Välkommen till vår miljösmarta butik!