Om oss

Sponsring

Vi på ICA Kvantum Flygfyren jobbar aktivt för att bidra till en levande byggd med många möjligheter. Vår strategi när det gäller samhällsengagemang är att fokusera på lokala verksamheter och initiativ, på barn & ungdomsverksamhet samt på aktiviteter som förebygger utanförskap.

Vårt fokus är att verka för ett levande Roslagen. Vi har ett långsiktigt företagande med lokal förankring. I ett alltmer segregerat samhälle, med utanförskap som ett av flera stora problem, vill Flygfyren stötta verksamheter som är inkluderande, som tilltalar så många som möjligt och som uppmanar till aktivitet.
Vår målsättning är att vi, tillsammans med de organisationer vi stödjer, bidrar till att stärka det samhälle som vi lever och verkar i och samtidigt verka som en katalysator och inspirerar andra företag att göra detsamma.

För att söka sponsring mailar du oss på  och berättar vad du tror vi kan hjälpa till med och vad er verksamhet går ut på.

Några av de föreningar vi engagerat oss i är: